Deanuleagis sámástit -hanke

1.2.2020–30.9.2022

 

 

Saamen kielen monet perinteiset kielenkäyttöyhteydet vähenevät ja erityisesti lapsille ja nuorille tärkeillä, moderneilla kielenkäyttöareenoilla saamen kieli ei ole vahvoilla. Kielemme säilymisen ja elpymisen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä.

Tenonlaakso on merkittävää seutua koko pohjoissaamen kielen säilymisen kannalta. Alueen saamelaisilla yli nykyisten Suomen ja Norjan valtion rajojen on vahva yhteinen historia. Tämä antaa luonnollisen pohjan yhteistyöhön kielemme ja kulttuurimme vahvistamiseksi. Niin syntyi ajatus Deanuleagis sámástit -hankkeesta (suom. Tenonlaaksossa puhutaan saamea).

Kyse on kaksivuotisesta (2020–2022) Interreg Nord -hankkeesta, jonka toteuttavat yhteistyössä Utsjoen kunta, Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK). Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa Tenonlaakson saamen kieltä ja perimätietoa. Hanke pyrkii lisäämään saamen kielen käyttöä Tenonlaakson ihmisten keskuudessa sekä tuomaan kahden puolen rajaa asuvia ihmisiä enemmän yhteen. Toimista, tavoitteista ja projektihenkilöstöstä kerrotaan enemmän alla.

Tutustu Deanuleagis sámástit -hankkeen omiin nettisivuihin www.samastit.org! Seuraa hankkeen tapahtumia ja viestintää myös Facebookissa ja Instagramissa.

 

Mikä?

Deanuleagis sámástit -hankkeella on viisi (5) päätoimenpidettä:

  1. Utsjoen kielikeskuksen perustaminen ja Tenonlaakson kielikeskusverkoston luominenHankkeen yhtenä päätarkoituksena on perustaa Utsjoelle saamen kielikeskus. Kielikeskustoiminnalla on pitkät juuret Norjan puolen Saamenmaalla, mutta Suomessa ei saamen kielikeskuksia vielä ole. Hanke luo Tenonlaaksoon kielikeskusten verkoston. Kielikeskukset voivat yhteistyössä vahvistaa saamen kielen käyttöä Tenonlaaksossa ja tarjota hyväksi havaittuja käytänteitä toisilleen. Hanke toteuttaa kielikeskusverkoston taustaselvityksen sekä saamen kielen revitalisaatiosuunnitelman. Hanke viestii tapahtumistaan saameksi yli valtionrajojen. Lisäksi hanke tukee alueen kuntia saamenkielisen viestinnän kehittämisessä.
  2. Virtuaalinen oppimisympäristö ”Vuosterávdnjái”Hanke tuottaa aivan uudenlaisen virtuaalisen oppimisympäristön Tenonlaakson saamen kielestä, perimätiedosta sekä paikkatuntemuksesta. Kyse on Vuosterávdnjái-nimisestä (suom. Vastavirtaan) pelimaailmasta, jota on mahdollisuus pelata tietokoneella ja joka on tarkoitettu myöhemmin muun muassa koulujen käyttöön. Peli rakennetaan yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Pelin pilotit testataan hankkeen aikana Tenonlaaksossa sekä Suomen että Norjan puolella.
  3. Etäopetuksen kehittäminenHanke tukee ja kehittää saamen kielen etäopetusta yhdessä opettajien kanssa. Hanke järjestää saamen etäopiskelijoille ympäri Suomen kaksi (2) kieli-kulttuuriviikkoa Utsjoella.
  4. Saamenkielinen toimintaHanke järjestää saamenkielistä toimintaa Tenonlaakson ihmisille. Tarkoituksena on kehittää ja tarjota erityisesti uudenlaisia, innovatiivisia toimia ja tuoda niiden avulla yhteen Tenonlaakson asukkaita yli valtionrajan. Hanke järjestää toimintaa kaikenikäisille ja sekä äidin- että vieraskielisille puhujille. Hanke järjestää muun muassa kielileirejä, kerhotoimintaa sekä erilaisia tapahtumia Tenonlaakson ihmisten valitsemilla teemoilla, joita voivat olla esimerkiksi elokuvat, teatteri, liikunta tai eSport. Tarkoituksena on kehittää Tenonlaaksossa saamenkielistä liikkuvaa nuorisotyötä. SEG kehittää hankkeessa omaa innovatiivista Bluč-kielimaskottiaan.
  5. MonikielisyysneuvontaHanke kehittää ja tarjoaa monikielisyysneuvontaa Tenonlaakson perheille, vapaa-ajan toimijoille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammatti-ihmisille. Hanke tuottaa monikielisyysoppaita verkkosivuilleen ja some-kanavilleen, kokoaa koulutuspaketteja varhaiskasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, järjestää kaksi (2) seminaaria ja pilotoi erilaisia rajat ylittäviä yhteistyön tapoja. Hanke kehittää kielineuvolatoimintaa Utsjoelle ja Taanaan.

Hankkeen lopputulos: Tenonlaaksossa toimii kielikeskusten verkosto, joka yhteistyössä tukee alueen saamen kielen vahvistumista sekä lisää paikallisen perimätiedon tuntemusta.

Ketkä?

Hankkeen toteuttavat Suomessa Utsjoen kunta ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sekä Norjassa Samisk nærings- og utredningssenter (SEG).

Hankkeen käytännön toteuttamisesta vastaavat Utsjoen kunnassa projektipäällikkö, monikielisyysasiantuntija, tiedottaja-tuottaja ja projektikoordinaattori, Taanan kunnassa projektityöntekijä sekä Kajaanin ammattikorkeakoulussa Clever Simulation Entertainment -pelinkehittämistiimi. Projektihenkilöstön yhteystiedot löytyvät alla.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 835 376 €. Hanketta rahoittavat Interreg Nord (EAKR), Lapin liitto, Utsjoen kunta, KAMK, SEG sekä Norjan Saamelaiskäräjät.

 

utsjoki logo

Milloin?

Hanke toteutetaan 1.2.2020–30.9.2022.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Clever Simulation Entertainment -hyötypelitiimi rakentaa hankkeessa virtuaalisen oppimisympäristön, jonka päätarkoituksena on opettaa pelaajille saamen kieltä ja kulttuuria houkuttelevalla tavalla. Tiimi on erittäin innostunut hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista tallettaa Tenonlaakson saamen kieltä, kulttuuriperimää ja paikkatietoutta pelimaailmaan sekä samalla tuottaa uusia työkaluja saamen kielen opetusta varten.

Samisk nærings- og utredningssenter on hankkeen norjalainen kumppani. SEG tuottaa saamelaiseen konsultaatioon perustuvia palveluita muun muassa hankejohtamisessa, tutkimus- ja suunnittelutyössä sekä prosessinhallinnassa. Yksi SEG:n päävisioista on vahvistaa Saamenmaata innovatiivisilla ratkaisuilla. SEG auttaakin hankkeessa erityisesti innovatiivisten ja rajat ylittävien kielenkäyttöareenoiden kehittämisessä. SEG:n alaisuudessa toimii Taanan saamen kielikeskus ”Deanu giellagáddi”, jolla on vahva ja merkittävä rooli saamen kielen elvytystyössä Taanan kunnassa. Kielikeskus on edistänyt erityisesti kielileiritoimintaa ja tarjonnut tukea monikielisyyden tuomiin haasteisiin muun muassa Bluč:n avulla.

Projektihenkilöstö

Utsjoen kunta

Vuokko Tieva-Niittyvuopio

hallinnollinen johtaja

puh. +358 400 933 754

vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi

 

Kati Eriksen

projektipäällikkö

puh. +358 40 594 5060

kati.eriksen@utsjoki.fi

 

Laura Arola

monikielisyysasiantuntija

puh. +358 40 480 1301

laura.arola@utsjoki.fi

 

Aletta Lakkala

tiedottaja-tuottaja

puh. +358 40 186 7152

aletta.lakkala@utsjoki.fi

 

Kaisu Kotaniemi

projektikoordinaattori

puh. +358 40 668 5866

kaisu.kotaniemi@utsjoki.fi

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK

Kyösti Koskela

projektipäällikkö

puh. +358 44 710 1269

kyosti.koskela@kamk.fi

 

Päivi Kyllönen

hankesihteeri

puh. +358 44 7101 649

paivi.kyllonen@kamk.fi

 

Samisk nærings- og utredningssenter SEG

Håvald Hansen

projektipäällikkö

puh. +47 455 13 601

havald@segdeatnu.no

 

Katrine Trane Nilsen

monikielisyyspedagogi

puh. +47 455 13 603

katrine@segdeatnu.no

 

Sverre Porsanger

kielikeskusverkoston ja kielileiritoiminnan kehittäminen

puh. +47 455 13 604

sverre@segdeatnu.no

 

Anette Smuk Buljo

projektityöntekijä

puh. +47 455 13 605

anette.smuk.buljo@segdeatnu.no