TENO Outdoor – pyöräily ja luontomatkailu Tenojokilaaksossa

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1Hankkeen tavoitteena on elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla, jotka huomioivat paikallisen kulttuurin. Pääpainona on pyöräily – ja luontomatkailu.

Tenojokilaakson matkailu on rakentunut vahvasti lohestuksen ympärille jo satoja vuosia. Vuoden 2017 lohestusrajoitukset ja vuoden 2021 lohestuskielto ovatkin iskeneet rajusti Tenojokilaakson yrityksiin, jotka ovat eläneet pitkälti lohestusmatkailusta. Tämän hankkeen tavoitteena on elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla, jotka huomioivat paikallisen kulttuurin. Pääpainona on pyöräily – ja luontomatkailu.

Hankkeella vastataan ulkoilma-aktiviteetteihin perustuvaan matkailukasvuun, mikä on tarpeen kalastusmatkailun korvaamiseksi. Lohestuskielto on kohdentunut erityisesti Tenovarren matkailuyrityksiin. Parantuvilla matkailupalveluilla ja ohjelmapalvelutarjonnan laajentamisella saadaan pidennettyä matkailijoiden viipymistä alueella. Utsjoen kesä ja Teno tunnetaan kalastuksesta ja tällä hankkeella on tarkoitus parantaa tunnettavuutta muiden aktiviteettien kautta monipuolisena luontomatkailukohteena. Uusien aktiviteettien ja TENO Outdoor kokonaisuuden kehittäminen vaatii yritysyhteistyön kehittämistä ja toimintamallin hakemista pitkän reitin palvelukokonaisuuden näkökulmasta.

Hankkeen toimenpiteet

  • kohderyhmä-, asiakastarve – ja markkina – analyysit
  • Kehitetään TENO Outdoor-konsepti
  • Järjestetään eri teemaisia klinikoita
  • Edistetään yritysten verkostoitumista
  • Edistetään vastuullisen matkailun näkökulmaa hankkeen kaikissa toimenpidekokonaisuuksissa.

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen budjetti on 245 764 euroa ja rahoituksen on myöntänyt Lapin liitto, AKKE. Hanke toteutetaan ajankohtana 1.5.2022 – 30.6.2024. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, Vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija sekä hankekoordinaattori.

 

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Antti Kastinen
Projektipäällikkö
+358 40 516 7032
antti.kastinen@utsjoki.fi

Riikka Keskiaho
Hankekoordinaattori
+358 40 544 2058
riikka.keskiaho@utsjoki.fi

Irma Kaarnes
Viestintäosaaja
+358 40 660 9158
irma.kaarnes@utsjoki.fi