Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa

 

Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa 1.6.2022 - 31.3.2023

Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa -hanke tuottaa selvityksiä ja suunnitelmia Tenojokivarren matkailuinfran ja matkailuliiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tarvittavat yleishyödylliset selvitykset Tenojokivarteen, joiden avulla alueelle pystytään kehittämään turvallista ja vastuullista pyöräilymatkailuliiketoimintaa sekä luontomatkailua. Kehitystyön tuloksena tavoitetaan uusia matkailun kohderyhmiä alueelle.

Toteutettavat selvitykset ovat yleishyödyllisiä ja koko kunnan yrittäjiä, kaupallista alaa sekä muita palvelujen tuottajia tukevia. Lisäksi turvallisuussuunnitelman myötä on tarkoitus kehittää myös mm. kuntalaisten liikenneturvallisuutta.

Utsjoen kunnassa toteutetaan TENO Outdoor -hanke, jonka tavoitteena on elvyttää Tenojokilaakson yritystoimintaa vastuulliseen matkailuun liittyvillä palvelutuotekokonaisuuksilla. Tämän hankkeen toteutumisen kannalta on tärkeää, että Tenojokivarren alueelta toteutetaan oleelliset selvitykset sekä kartoitukset, joiden avulla palvelukokonaisuuksista pystytään kehittämään turvallisia sekä vastuullisia.

Hankkeessa tehdään seuraavat selvitykset sekä suunnitelmat Seututie 970 myötäilevän matkailuinfran ja matkailuliiketoiminnan kehittämisen tueksi:

1. Alueen turvallisuusselvitys ja -suunnitelma
2. Logistiikkaselvitys
3. Opastussuunnitelma

Kartoitukset ja selvitykset tullaan toteuttamaan pääosin ostopalveluina. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö 20 % työajalla ja hankekoordinaattori 15 % työajalla.

Hankkeen kesto on 1.6.2022 – 31.3.2023 ja kustannusarvio 45 573 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 100 % tuella.

Yhteystiedot

Riikka Keskiaho
Hankekoordinaattori
+358 40 544 2058
riikka.keskiaho@utsjoki.fi