Utsjoen lohikeskuksen esiselvityshanke

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1

 

Tenojokilaakson vuoden 2017 lohestusrajoitukset ja vuoden 2021 lohestuskielto ovat ajaneet Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen tilaan 2021. Lohestus on ollut paikallisille tärkeää niin perinteenä kuin elinkeinonakin. 

Suunnitteilla oleva lohikeskus palvelisi sekä perinnettä että elinkeinoa. Lohikeskuksen tehtävä olisi tallentaa, elvyttää, ylläpitää ja kehittää lohen kalastusperinnettä ja sen pohjalta ponnistavia uusia elinkeinoja. Se palvelisi laajasti perinnetiedon haltijoita ja paikallisyhteisöä, kouluja, matkailua ja kunnanrajat ylittävää yhteistyötä. 

Lohikeskus toimisi Tenon lohenkalastuksen ja perinnetiedon asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Sen yhteyteen on tarkoitus hakea yhteistyökumppaneita tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyen. Keskus voisi sisältää myös muita alueelle tarpeellisia, eri elinkeinoja tukevia palveluja. 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja sitouttaa sidosryhmät, joiden kanssa Lohikeskusta suunnitellaan täsmällisemmin. Hanke selvittää myös lohikeskuksen taloudelliset reunaehdot sekä konkreettiseen tilan tarpeeseen liittyvät tekijät. 

 

Hankkeen toimenpiteet 

  • Sidosryhmien määrittely ja sitouttaminen 
  • Tulevien toimintojen määrittely ja alustava sisällöllinen suunnittelu 
  • Tilatarvekartoitus 
  • Vaihtoehtoisten organisaatiomallien kartoitus 
  • Sijoittuminen ja alueidenkäytön edellyttämät toimenpiteet 
  • Rakentamisbudjetin ja ylläpidon (kiinteistö ja henkilöstö) kustannusten määrittely 
  • Rakentamisen alustava suunnittelu 

 

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika 

Hankkeen budjetti on 150 000 euroa ja rahoituksen on myöntänyt Lapin liitto, AKKE. Hanke toteutetaan ajankohtana 15.3.2023 – 31.5.2024. Hankkeessa työskentelee hankepäällikkö ja hankekoordinaattori.