Utsjoen matkailun Master Plan: Utsjoella panostetaan matkailun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Utsjoen rakennemuutoksen koordinointihanke 1.5.2022–31.12.2023 1

 

 

Viimeisen vuoden aikana Utsjoen kunnassa on yleisesti hyväksytty ajatus siitä, että matkailun kehittäminen on tärkeä keino saavuttaa kestävä taloudellinen tasapaino pitkällä aikavälillä.

Matkailun kestävä kehittäminen on nostettu myös strategiseksi painopisteeksi uudessa kuntastrategiassa, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 21.6.2023.

Tähän asti matkailu Utsjoella on keskittynyt pääasiassa lohenkalastukseen, mutta nyt tarvitaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä matkailun kehittämisestä.

Tällainen näkemys perustuu yhteisön sosiaaliseen hyväksyntään, eri elinkeinojen alueiden käytön tasapainoon, tarvittavan ja tavoiteltavan kasvun määrittelyn, sidosryhmien sitoutumisen kehittämiseen, ja näiden pohjalta laadittuun toimenpidesuunnitelmaan.

Tätä tarvetta täyttämään on käynnistetty Utsjoen matkailun Master Plan -hanke.

Hanke toteutetaan ostopalveluna, ja työn toteuttajiksi on julkisen kilpailutuksen kautta valittu Hanne Junnilainen Kiila Consulting Oy:stä, sekä Jari Virtanen Utemarketing Oy:stä. Voit lukea Hannen ja Jarin esittelyt jutun lopusta.

Lisäksi Utsjoen kunnasta hankkeessa työskentelee projektipäällikkö 20 % työajalla.

Hankkeen välittömät tavoitteet

 • Luoda kokonaisvaltainen, hahmotettava suunnitelma Utsjoen matkailun kehittämiselle
 • Määrittää tahtotila, päätökset sekä jatkotoimenpiteet
 • Luoda toimenpiteistä vaiheistettu ja selkeä kokonaisesitys
 • Luoda pohja kannattavammalle liiketoiminnalle
 • Kirkastaa Utsjoen matkailun brändi ja tehdä sen mukaista tuotekehitystä
 • Luoda pohja alueen ja yritysten markkinoinnille ja myynnille
 • Luodaan pohja matkailuelinkeinon kehittämistä edistävälle alueidenkäytön suunnitelmalle

Pitkän tähtäimen tavoitteet

 • Työpaikkojen luominen
 • Äkillisen rakennemuutoksen keskellä elinkeinoelämän ja verotulojen kasvun mahdollistaminen matkailun kasvun kautta
 • Yritysten kannattavuuden parantaminen
 • Olemassa olevien yritysten viipymän pidentäminen
 • Kansainvälistyminen
 • Uusien investointien saaminen
 • Paremmin maksavan asiakkaan houkutteleminen (erityisesti palveluiden ja aktiviteettien käyttö)

Työn toteuttajat

Hanne Junnilainen, Kiila Consulting Oy,

Junnilainen on toiminut laajasti erilaisissa matkailun, maankäytön ja lentoliikenteen strategiatason työpaikoissa ja hankkeissa, mutta on myös toiminut operatiivisella tasolla mm. hotellin johtajana ja lentoasematyössä. Junnilaisen vahvuus on toimivan kokonaisuuden rakentaminen siten, että suunnitelma voidaan toteuttaa askel askeleelta.

Jari Virtanen, Utemarketing Oy

Virtanen on toiminut useiden hotellien johtajana 1990-luvun alusta alkaen ja on ollut käynnistämässä ja kehittämässä useamman matkailualueen toimintaa ja organisoitumista. Jarin erityisosaaminen on matkanjärjestäjämyynnissä sekä kannattavan matkailuliiketoiminnan toteuttamisessa.

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Hankkeen kokonaisbudjetti on 67 976 euroa ja sen on myöntänyt Lapin Liitto AKKE rahoituksella.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2023 – 31.8.2024.

 

Yhteystiedot

Taru Lindell
Projektipäällikkö
taru.lindell@utsjoki.fi
+358 40 154 3649

Tanja Lepistö
Elinvoimajohtaja
tanja.lepisto@utsjoki.fi

+358 400 151 294