Utsjoen maapoliittinen ohjelma ja matkailun master plan luovat pohjaa kehittämiselle

12.6.2024

Utsjoen kunnanvaltuusto on linjannut rohkeasti tavoitteita, joilla kunta tulee edistämään Utsjoen elinvoimaa. Tuore kuntastrategia perustuu siihen, että matkailu on se toimiala, jolla on mahdollisuuksia kasvaa ja joka kehittyessään lisää luontaista kysyntää muille elinkeinoille. Pitkäjänteisen kehittämisen tueksi kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Utsjoen kunnan ensimmäisen maapoliittisen ohjelman sekä matkailunstrategiaa raamittavat määrälliset ja laadulliset tavoitteet.

Utsjoen maapoliittisessa ohjelmassa määritellään kunnan maapoliittiset tavoitteet ja tehtävät. Ohjelma viestittää kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta tontin hakijalle, maanomistajalle, rakennusliikkeille sekä uusille päättäjille.

Metsähallitus omistaa Utsjoen maapinta-alasta yli 90osenttia ja valtaosa maista on suojeltu. Kuntaan tarvitaan uusia tonttialueita sekä asumisen että yrittämisen tarpeisiin, joten maapoliittisessa ohjelmassa linjataan muun muassa tontti- ja raakamaahankintaa. Matkailun kehittämisen kohdealueiksi on valittu alueita Utsjoen kirkonkylältä, Nuorgamin ja Karigasniemen kylistä, Pulmankijärventien varrelta sekä pari aluetta Tenon ranta-alueelta.

Matkailun kehittämisen näkökulma on oleellinen osa myös maapoliittista ohjelmaa. Matkailun kasvun mahdollistaa joustava ja yrittämisen tarpeet huomioiva maapolitiikka. Matkailun master planin tavoitteena on luoda kuntaan kokonaisvaltainen suunnitelma matkailun kehittämiseksi. Suunnitelmaa on valmisteltu yhdessä kunnan yrittäjien, kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Kesäkuussa hyväksyttiin matkailun määrälliset ja laadulliset tavoitteet vuoteen 2035 asti. Kunnianhimoisena tavoitteena on 1000-2000 uutta vuodepaikkaa sekä miljoona euroa lisäveroeuroja matkailun kautta. On arvioitu, että matkailuyrityksissä pitäisi olla vähintään 200 vuodepaikkaa, jotta yritystoiminnan vaikutus kunnan keräämiin veroihin on merkittävä korkean
työllistävyyden myötä. Pienempiä yrityksiä kaivataan tuottamaan erityisesti ohjelma- ja kuljetuspalveluja.

Matkailun kasvua tavoitellaan pidentämällä matkailijoiden viipymää ja kehittämällä ympärivuotista tarjontaa. Matkailijoita halutaan ohjattuihin ohjelmapalveluihin ja -paketteihin. Tärkeimpänä kohderyhmänä ovat kansainväliset, hyvin maksavat asiakkaat. Myös paikallinen kulttuuri ja autenttisuus halutaan säilyttää, jotta Utsjoen omaleimaisuus säilyy.

Matkailun master plan valmistuu syksyllä. Suunnitelmassa määritellään uuden brändin lisäksi myös jatkotoimenpiteet. Kuntaan tarvitaan esimerkiksi reittisuunnitelma, jonka pohjalta reitistöä päästään kehittämään yhteisesti sovitulla tavalla.

Lähivuosina kunta kehittää matkailua monipuolisesti. Uusi brändi jalkautetaan, mikä edistää alueen matkailun ympärivuotisuuden kehittymistä. Reittejä ja muuta matkailuaktiviteettien alueidenkäyttöä kehitetään ja olemassa olevia yrityksiä tuetaan toimintansa kehittämisessä. Myös asuntotuotantoa pyritään edistämään. Näillä toimin Utsjoen kunta katsoo pystyvänsä houkuttelemaan alueelle uusia investoijia, jotka haluavat kehittää matkailua alueella. Utsjoella matkailu perustuu Suomen oloissa uniikkiin ympäristöön, vahvaan saamelaiseen kulttuuriin sekä rajaseutuun, joka mahdollistaa Norjan liittämisen osaksi matkailuelämystä.

Utsjoen maapoliittinen ohjelma (pdf)

Lisätiedot:

Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö
0400 151 294
tanja.lepisto@utsjoki.fi


Muita uutisia