Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 17.8.2023

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 17.8.2023, 1233/2023, koskien Maalaus & Rakennus Moilanen Oy:n kunnallisvalitusta Utsjoen teknisen lautakunnan 24.5.2022 § 52 tekemään päätökseen Utsjoentie 46 C muutostyöt, oikaisuvaatimus.

 

 

Päätös pidetään yleisesti nähtävillä Utsjoen kunnanvirastossa.


Muita uutisia