Avoin kirje aikuiskoulutustuen korvaavista järjestelmistä

2.4.2024

AVOIN KIRJE AIKUISKOULUTUSTUEN KORVAAVISTA JÄRJESTELMISTÄ

Arvoisat pääministeri Orpo, sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen, opetusministeri Henriksson, elinkeinoministeri Rydman, työministeri Satonen sekä muut valtioneuvoston jäsenet,
me Saamelaiskäräjät, saamelaisten kotiseutualueen kunnat, Saamelaisalueen koulutuskeskus sekä Saamelaismuseo Siida vetoamme teihin: varmistetaan yhdessä saamenkielisten osaajien saatavuus ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Lähestymme teitä liittyen hallituksen esitykseen HE 8/2024 aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Pyydämme, että alueemme erityislaatuisuus huomioidaan aikuiskoulutustuen korvaavia järjestelmiä laatiessa, jotta voimme jatkossakin vastata vaativaan työvoimapulaan aikuiskoulutusta tukemalla ja kehittämällä.

Aikuiskoulutustuki avoin kirje 02042024


Muita uutisia