Yleistiedoksianto

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 30.12.2019/1508 perusteella on alla mainitut ajoneuvot siirretty Utsjoen kunnan siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle. Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa siitä kun asianosaisen katsotaan saaneen lain 1508/2019 mukaisesti tiedon päätöksestä. Noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Utsjoen kunnalle. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä. Lisätietoja Utsjoen kunta/tekninen toimi, Luossa 1a, p. 040 181 0264, sp. tekninen@utsjoki.fi

Yleistiedoksianto


Muita uutisia