Kuntalain 142 § mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä, Kunnanvaltuusto 6.5.2021 § 6

9.11.2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 7.11.2022, Dnro 20847/03.04.04.04.10/2021,

Ilmari Tapiolan kunnallisvalitukseen koskien Utsjoen valtuuston 6.5.2021 § 6 tekemää päätöstä.

Asia koski Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin kielitaitovaatimusta.

 

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Utsjoen kunnanvirastossa. Tämä kuulutus on yleisessä tietoverkossa 9.11.-8.12.2022.


Muita uutisia