Kuntalain 142 § mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä, Kunnanvaltuusto 6.5.2021 § 7

9.11.2022

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen 7.11.2022, Dnro 20789/03.04.04.04.10/2021,

Pirjo Länsman-Kiimalaisen ja Dnro 20848/03.04.04.04.10/2021, Ilmari Tapiolan kunnallisvalituksiin koskien Utsjoen kunnanvaltuuston 6.5.2021 § 7 tekemää päätöstä.

Asia koski sivistystoimen organisaatiomuutosta sekä virkajärjestelyjä.

 

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Utsjoen kunnanvirastossa. Tämä kuulutus on yleisessä tietoverkossa 9.11.-8.12.2022.


Muita uutisia