Mitkä ovat sinulle tärkeitä paikkoja Utsjoella? Vaikuta luonnonvarasuunnitteluun vastaamalla Metsähallituksen karttakyselyyn tai osallistumalla kuulemistilaisuuteen!

Metsähallitus kartoittaa kansalaisille tärkeitä alueita, reittejä ja paikkoja sekä valtion maista ja vesistä saatavia hyötyjä. Kansalaiset voivat myös antaa toiveita tai kehitysideoita alueen metsänkäsittelyn tai -hoidon suhteen.

 

Metsähallitus käynnisti viime syksynä valtion maa- ja vesialueiden luonnonvarojen käyttöä vuosina 2022–2027 ohjaavan luonnonvarasuunnitelman laadinnan saamelaisten kotiseutualueella. Suunnitelma-alue kattaa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän pohjoisosat.

Jokaisella on nyt mahdollisuus vaikuttaa luonnonvarasuunnitteluun vastaamalla Metsähallituksen karttakyselyyn tai osallistumalla kuulemistilaisuuteen.

Karttakysely

Avoimessa karttakyselyssä kartoitetaan kansalaisille tärkeitä alueita, reittejä ja paikkoja sekä valtion maista ja vesistä saatavia hyötyjä. Kyselyssä voi myös antaa toiveita tai kehitysideoita alueen metsänkäsittelyn tai -hoidon suhteen. Vastauksia hyödynnetään saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman laadinnassa.

Kysely on avoin kaikille asuinpaikasta riippumatta. Kysymyksiin vastataan anonyymisti. Vastauksia hyödynnetään luonnonvarasuunnittelun ohella Lapin ammattikorkeakoulun saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaa käsittelevässä opinnäytetyössä.

Kyselyyn voi vastata 28.2.2021 saakka. Vastaaminen vie 15–20 minuuttia. Pääset kyselyyn tästä tai osoitteessa mpt.link/metsahalli.tus

Kyselyn täyttäminen on mahdollista vain suomeksi. Jos haluat kertoa sinulle tärkeistä paikoista, reiteistä ja maisemista tai kehittämistä kaipaavista alueista pohjoissaameksi, inarinsaameksi tai koltansaameksi, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen: olli.lipponen@metsa.fi.

Jearahallama deavdin lea vejolaš dušše suomagillii. Jus háliidat muitalit dutnje dehálaš báikkiin, máđijain ja eanadagain dahje ovddideami gáibidan guovlluin davvisámegillii, anárašgillii dahje nuortalašgillii, almmut das šleađgapoasttain čujuhussii: olli.lipponen@metsa.fi.

Lue lisää kyselystä Metsähallituksen sivuilta.

Kuulemistilaisuudet

Kuulemistilaisuuksissa suunnitelma-alueen kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun kertomalla omista luonnonvarojen käyttöön liittyvistä havainnoista ja toiveista. Alueen asukkaiden toivotaan myös tuovan omaa asiantuntemustaan mukaan suunnitteluun.

Kuulemistilaisuudet:

2.2. klo 17–19 Inarin ja Sodankylän pohjoisosien kuntalaiset
3.2. klo 17–19 Utsjoen kuntalaiset
4.2. klo 17–19 Enontekiön kuntalaiset

Lue lisää kuulemistilaisuuksista Metsähallituksen sivuilta.


Muita uutisia