Utsjokisuun koulu

Utsjokisuun koulun sivulta löydät helposti muun muassa yhteystietoja sekä koulun järjestyssäännöt.

Utsjokisuun koulu

Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä, hyvät sosiaaliset taidot omaavia aikuisia. Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa. Yhteistyötä Norjan puolen koulujen kanssa tekevät nimenomaan perusopetuksen saamenkieliset luokat opettajineen.

Utsjokisuun koulun kerhotoiminta

Maanantaisin seurakunnan sähly klo 15-16 pienet ja klo 16-17 isot
Torstaisin seurakunnan partio klo 15-16.30

Koulun omia kerhoja suunnitellaan lasten toiveiden mukaisesti, suunnittelussa huomioidaan myös yhteistyö Nuorgamin koulun kanssa.

Kerhotoiminnan tavoitteet ovat

 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
 • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
 • mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
 • luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
 • lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
 • mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
 • harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen.

Utsjokisuun koulun järjestyssäännöt

 1. Kouluun lähtiessäsi tarkista, että olet ottanut mukaasi kaikki tarvittavat oppikirjat, opiskeluvälineet, sekä liikunta- ym. tarpeelliset varusteet.
 2. Tule ajoissa kouluun ja oppitunnille!
 3. Jätä kenkäsi eteiseen ja päällysvaatteesi luokan naulakkoon. Älä jätä rahaa tai tavaroita taskuihin. Lakkeja, huiveja tai muita päähineitä ei pidetä oppitunneilla päässä.
 4. Käyttäydy koulussa rauhallisesti ja käytä asiallista kieltä. Ole ystävällinen ja kohtelias opettajiasi ja oppilastovereitasi kohtaan. Muista, että sinun käyttäytymisesi vaikuttaa koko luokan työrauhaan. Noudata opettajien ja muun henkilökunnan ohjeita.
 5. Jätä tarpeettomat tavarat kotiin. Viestintä- ja viihde-elektroniikan käyttö tunneilla on kielletty ja laitteet pidetään suljettuina repussa. Kamerapuhelimilla tai vastaavilla laitteilla ei saa ottaa koulussa toisista luvatta kuvia, eikä äänittää.
 6. Käy ruokailemassa joka päivä ja noudata hyviä ruokailutapoja.
 7. Mene välitunneiksi ulos. Pysy oman koulun alueella! Lupa koulun alueelta poistumiseen pyydetään joko luokanvalvojalta tai välituntivalvojalta. Välituntien pakkasraja on yli –20astetta. Pakkasrajan ylittyessä oppilaat voivat olla sisällä välitunnilla valvonnan ja ohjauksen alaisuudessa.
 8. Tupakointi koulun alueella on kielletty. Purukumin ja makeisten syönti oppitunnin aikana on kielletty. Opettaja voi tarvittaessa kieltää makeisten tuonnin kouluun.
 9. Älä kiusaa ketään! Ilmoita opettajalle, jos huomaat jonkun kiusaavan toista. Ole reilu! Katso, että ketään koulukavereita ei jätetä pois peleistä, leikeistä tai jutteluporukoista.
 10. Koulun päättyessä poistu koulun alueelta.
 11. Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rikkomuksen laadusta ja toistuvuudesta riippuen ojentaminen tai kurinpitorangaistus.

Ojentaminen ja kurinpito Perusopetuslaki 35§:

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänellä ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Koulun oikeus kurinpitoon ja ojentamiseen ulottuu koulunkäyntiin ja siihen liittyviin olosuhteisiin. Tämä rajoittaa sekä alueellisesti että ajallisesti koulun toimivaltaa. Jommankumman yhteyden (1. tai 2.) on toteuduttava, jotta koulu voisi käyttää kurinpito- tai ojentamisoikeuttaan.

1. Alueellinen yhteys koulunkäyntiin (kouluaikana)

 • Koulun alue, koulutontti
 • Oppilaiden koulukuljetusten odottamiseen varatut tilat ja liikennevälineet
 • Majoitus, asuntola

2. Ajallinen yhteys koulunkäyntiin

 • Välitunnit, vaikka oppilas poistuisikin koulun alueelta
 • Koulumatkat
 • Oppilaskerhot
 • Oppilaiden vapaa harrastustoiminta silloin, kun se on kiinteässä yhteydessä kouluun tai ainakin tapahtuu koulun tiloissa.

Kurinpito- ja ojentamis toimet on määritelty perusopetuslain 36§:ssä.

Muita kuin laissa mainittuja kurinpitorangaistuksia ei saa käyttää.

Ojentamis- ja kurinpitotoimet

Ojentamis toimet ovat ns. tavallisia koulun käyttämiä keinoja. Kurinpitotoimiin ryhdytään vasta erittäin vakavissa tapauksissa. Kaikissa toimenpiteissä on huomattava erityisesti oppilaan kuuleminen, kirjaamis- ja ilmoittamisvelvoite.

Ojentaminen ja kurinpito (pdf)

Yhteystiedot

vs. Sivistysjohtaja-rehtori 
Eila Tapiola
040 744 7630

Apulaisrehtori
Tarja Halonen
040 504 4547

Kanslisti
Pilvi Guttorm
040 624 9468

Kuraattori – etsivä nuorisotyöntekijä
040 667 2291

Siivous
040 539 8993

Talonmies
0400 672 628

Kouluterveydenhoitaja
040 758 2073

Iltapäiväkerho
040 585 7744

Keittiö
040 181 0256