Utsjokisuun koulu

Utsjokisuun koulun sivulta löydät helposti muun muassa yhteystietoja sekä koulun järjestyssäännöt.

Utsjokisuun koulu

Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä, hyvät sosiaaliset taidot omaavia aikuisia. Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa. Yhteistyötä Norjan puolen koulujen kanssa tekevät nimenomaan perusopetuksen saamenkieliset luokat opettajineen.

Utsjokisuun koulun kerhotoiminta

Maanantaisin seurakunnan sähly klo 15-16 pienet ja klo 16-17 isot
Torstaisin seurakunnan partio klo 15-16.30

Koulun omia kerhoja suunnitellaan lasten toiveiden mukaisesti, suunnittelussa huomioidaan myös yhteistyö Nuorgamin koulun kanssa.

Kerhotoiminnan tavoitteet ovat

  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
  • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
  • mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
  • luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
  • lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
  • mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
  • harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen.

 

Yhteystiedot

Rehtori
Laura Arola
040 525 8049

Apulaisrehtori
Solja Magga
045 137 4901

Kanslisti
Pilvi Guttorm
040 624 9468

Kuraattori Heidi Mäkilä
040 667 2291

Siivous
040 539 8993

Talonmies
Tapio Guttorm
0400 672 628

Kouluterveydenhoitaja
040 758 2073

Iltapäiväkerho
040 585 7744

Keittiö
040 181 0256

Utsjokisuun koulun järjestyssäännöt