Utsjokisuun koulu

Utsjokisuun koulun sivulta löydät helposti muun muassa yhteystietoja sekä koulun järjestyssäännöt.

Utsjokisuun koulu

Koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaistaan itsenäisiä, hyvät sosiaaliset taidot omaavia aikuisia. Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa. Lisäksi pyritään huomioimaan kunnan asema rajakuntana Norjan kanssa. Yhteistyötä Norjan puolen koulujen kanssa tekevät nimenomaan perusopetuksen saamenkieliset luokat opettajineen.

Yhteystiedot

Rehtori
Siw Westerback
040 181 0273

Apulaisrehtori
Laura Arola
040 525 8049

Kanslisti
Pilvi Guttorm
040 624 9468

Kuraattori Heidi Mäkilä
040 667 2291

Siivous
040 539 8993

Talonmies
Tapio Guttorm
0400 672 628

Kouluterveydenhoitaja
040 682 2348

Iltapäiväkerho
040 585 7744

Keittiö
040 181 0270

Utsjokisuun koulun järjestyssäännöt