UTSJOEN MATKAILUN VASTUULLISUUS- JA VÄHÄHIILISYYSRAPORTTI ON JULKAISTU

Utsjoen vastuullisuus- ja vähähiilisyysohjelman raportti ja vastuullisuusohjeet matkailijoille ovat ladattavissa.

Vastuullinen matkailu Utsjoella -hankkeen tavoitteena on tehdä Utsjoesta esimerkillinen vastuullisen matkailun alue ja parantaa paikallisten pk-yritysten kilpailukykyä vähähiilisten ja vastuullisten ratkaisujen, osaamisen ja imagon kautta.

Hankkeessa huomioidaan ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen vastuullisuus. Suomen kansallinen matkailustrategia ja Lapin matkailustrategia korostavat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämistä matkailussa.

Vastuullisuuden ja vähähiilisyyden merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän matkailuyrityksen ja -alueen kilpailutekijänä myös Utsjoella. Utsjoelle on laadittu matkailun vastuullisuus- ja vähähiilisyysohjelma osana hankkeen toimenpiteitä. Ohjelman tavoitteena on ollut selvittää alueen matkailun vastuullisuuden nykytila, tunnistaa Utsjoen matkailuun liittyviä hiilipäästölähteitä toiminnoittain sekä laatia toimenpidesuosituksia matkailuyrityksille, matkailijoille, poronhoitajille ja aluemarkkinointiorganisaatiolle vastuullisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi. Vastuullisuusohjelmaa on tehty FCG:n johdolla yhteistyössä paikallisten yrittäjien, paliskuntien sekä hankehenkilöstön kanssa. Työstä laadittu raportti on konsulttitoimiston näkemys Utsjoen vastuullisuuden tilasta ja sisältää ideoita mahdollisiin kehittämistoimenpiteisiin.

 

Lue vastuullisuus- ja vähähiilisyysohjelman raportti sekä vastuullisuusohjeet  matkailijoille tästä:

Utsjoen vastuullisuusohjelma_raportti_090421

Vastuullisuusohjeet matkailijoille_Utsjoki

 

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Utsjoen kunta, Elinkeinotoimi

Projektipäällikkö
Sonja Sistonen
sonja.sistonen@utsjoki.fi
puh. 040 635 9277

 


Muita uutisia