Avoin seminaari kyttyrälohesta Tana brussa ja etänä 17.1.2023 – ilmoittaudu tilaisuuteen

3.1.2023

Norjan ympäristövirasto järjestää yhdessä Tanan kunnan, Tenon kansallisen luonnonlohikeskuksen, Tenon vesienhoitoalueen ja Tenon vesistön kalastushallinnon (TF) kanssa avoimen seminaarin, jossa esitellään suunnitelmia ja menetelmiä kyttyrälohen poistamiseksi.

Tapahtuma järjestetään Tanan luontokeskuksessa (Miljøbygget) Tana brussa 17. tammikuuta 2023 klo 10.00–15.00 Norjan aikaa. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Ilmoittaudu etukäteen tästä.

Tilaisuuteen kutsutaan myös paikallisia asiasta kiinnostuneita sekä viranomaisia Suomen puolelta. Seminaarikielet ovat norja, saame ja suomi, joiden välillä järjestetään tulkkaus. Näet seminaarin ohjelman tästä.

Tenon vesistöön liittyy erityisiä haasteita kyttyrälohen poistamisessa ja tilanteen hallitsemisessa johtuen vesistön koosta, vedenvirtaamasta ja Atlantin lohen suuresta tuotantopotentiaalista. Lisähaastetta tuovat voimakkaasti heikentyneet paikalliset lohikannat ja kalastettavan ylijäämän puuttuminen, minkä vuoksi kalastus kiellettiin kausilla 2021 ja 2022. Jokeen nousevien Atlantin lohien määrän odotetaan olevan vähäinen myös kaudella 2023.

Tenoon nousevien kyttyrälohien määrä on lisääntynyt viimeisinä parittomina vuosina. Suomen ja Norjan toimet kyttyrälohien suhteen ovat eronneet toisistaan jossain määrin. Tenon sopimus (Suomen ja Norjan välillä kalastuksesta Tenojoen vesistössä) edellyttää, että on käynnistettävä välttämättömiä toimia kalakantojen suojelemiseksi vieraslajeilta.  Tenon vesistön kalastushallinnolle (TF) myönnettiin 2022 varoja Tana brusta alavirtaan sijaitsevan Seidan saaren (Seidaholmen) lähistöllä toteutettuun pilottihankkeeseen. Nousevat kalat ohjattiin muovikepeistä tehdyillä apujohteilla jokiaukkoon ja niitä seurattiin/laskettiin videokuvista.

Norja on laatinut kansallisen strategian, jota noudattaen Tenosta pyritään poistamaan mahdollisimman paljon kyttyrälohia vuonna 2023. Suunnitellun hankkeen valmistelu synnyttää kysymyksiä, joita on mietittävä yhdessä. Näihin kuuluvat muun muassa Atlantin lohien pääsy ohi apujohteen/sulun niiden vaeltaessa jokeen/joesta.


Muita uutisia