Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koskee vuosina 2015 syntyneitä lapsia Utsjoen kunnan alueella. Alla tiedot vuoden kestävästä esiopetuksesta. Kaksivuotisesta esiopetuksen kokeilusta ilmoitetaan myöhemmin.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten esiopetus

Utsjoen kunta tarjoaa lukuvuonna 2021 – 2022 maksuttoman esiopetuksen kaikille normaalisti esiopetuksen piirissä oleville lapsille. Esiopetus on Suomessa velvoittavaa. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Lukuvuoden 2021-2022 esiopetukseen tulee ilmoittaa kaikki ne lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2015.

Esiopetusta järjestetään noudattaen perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy ruokailu. Koulu järjestää kuljetuksen, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi. Jos koulumatka on alle 5 km ja se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, voi koulukuljetusta hakea sivistyslautakunnalta. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kyyditystä päiväkotiin.

Esiopetusta järjestetään Utsjokisuun, Karigasniemen ja Nuorgamin kouluissa yhdistettynä perusopetuksen opetusryhmään saamenkielisillä ja suomenkielisillä alaluokilla. Sivistystoimi päättää koulujen esiopetusryhmistä kevään 2021 aikana.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla. Ilmoituksessa tulisi näkyä lapsen ja huoltajien tietojen lisäksi valittava opetuskieli ja mahdollinen kyyditystarve.

Ilmoittautumiset 31.3.2021 mennessä

Utsjokisuun kouluun kanslisti Pilvi Guttormille 040-6249468 pilvi.guttorm@utsjoki.fi
Karigasniemen kouluun opettaja Tanja Borenille 040-1928603 tanja.boren@edu.utsjoki.fi
Nuorgamin kouluun apulaisjohtaja Sisko Länsmanille 0400-268550 sisko.lansman@edu.utsjoki.fi


Muita uutisia