Ilmoita oppilas saamen kielten etäopetuksen lukuvuodelle 2022–2023 viimeistään 31.3. – etäoppitunneille voi tulla tutustumaan jo nyt!

28.3.2022

Saamen kielten etäoppilaiden määrä kasvaa – Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti hankekoordinaattorina

Saamen kielten etäopetushankkeen henkilöstöä ja opettajia elokuussa 2021, kuvassa vasemmalta Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari ja Joni Saijets. Kuva: Anni-Sofia Niittyvuopio.

 

Ilmoita oppilas saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen opetukseen lukuvuodelle 2022–2023 viimeistään 31.3! Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee sekä uusia että hankkeen opetuksessa jatkavia oppilaita. Ilmoittautumisen voi tehdä opetuksen järjestäjä, rehtori tai huoltaja.

Etäopetushanke tarjoaa saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) perusopetusta tai lukiokoulutusta täydentävää saamen kielen opetusta 2 viikkotuntia saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella oleville saamelaisoppilaille. Myös esiopetuksen oppilaat voivat osallistua hankkeen opetukseen. Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen.

Ilmoittautumisajan päätyttyä opetukseen osallistumisesta neuvotellaan ensin oppilaan kotikunnan kanssa. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso sekä lukujärjestys mahdollisimman hyvin huomioiden.

Oppitunneille voi tulla tutustumaan jo nyt

Jos oppilas ja huoltajat ovat kiinnostuneita saamen kielen opiskelusta etäyhteyksin, mutta oppitunneille osallistuminen mietityttää tai jännittää, voi tunneille tulla tutustumaan ennen ilmoittautumista ja saamen opetuksen aloittamista.

– Tervetuloa kevään aikana tutustumiskäynnille! Vierailun aikana oppilas ja huoltajat saavat ensituntumaa siitä, minkälaista saamen opiskelu etänä olisi, kannustaa etähankkeen pohjoissaamen opettaja Máren-Elle Länsman.

Oppilaat ja huoltajat, jotka haluavat tutustua etäoppitunneille, voivat olla yhteydessä etähankkeen saamen kielen opettajiin tai hanketyöntekijöihin.

 

Lisätietoja

Anni-Sofia Niittyvuopio
Hankepäällikkö
Utsjoen kunta
040 7012 094
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi

Arla Magga
Hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät, Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto
040 6875 989
arla.magga@samediggi.fi

 

Saamen kielten etäopetushanke

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, joka jatkuu 2023 kevätlukukauden loppuun. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia.

www.saamenetaopetus.com


Muita uutisia