Maantien 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki, tiesuunnitelma

19.4.2023

Ilmoitus Lapin ELY-keskuksen kuulutuksesta

Maantien 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki, tiesuunnitelma

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. Lapin ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §)
Kuulutus julkaistaan 19.4.2023 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/tm3b/nahtavillaolo
Kuulutus on nähtävillä 19.4.2023 – 19.5.2023 välisen ajan

Lisätietoja antaa
Tomi Tiuraniemi (Lapin ELY-keskus), puh. 0295037262, tomi.tiuraniemi(at)ely-keskus.fi
Pirkka Hartikainen (Sitowise Oy), puh. 0407351998, pirkka.hartikainen(at)sitowise.com
Markku Porsanger (Utsjoen Kunta), puh. 0400158561, markku.porsanger(at)utsjoki.fi


Muita uutisia