Kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja hallintosäännön muutokset – valtuusto tekee lopulliset päätökset joulukuussa

29.11.2022

Kunnanhallitus kokoontuu 28.11. – käsittelyssä muun muassa

 

Utsjoen kunnanhallitus päätti maanantaisessa 28.11. kokouksessaan hyväksyä kunnan vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmat ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Näiden yhteydessä kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää kunnanhallitukselle 250 000 euron lainanottovaltuuden. Lainanottoon on tarpeen varautua maksuvalmiuden turvaamiseksi Utsjoen kunnan taloudellisen tilanteen ja investointiohjelman mukaisten investointien vuoksi. Sekä Utsjoen kunnan talousarvioon 2023 että taloussuunnitelmaan 2024–2025 voi tutustua tästä.

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi kunnan uuden hallintosäännön esitettäväksi valtuustolle. Keskeisimmät hallintosääntöön esitetyt muutokset ovat perusturvalautakunnan ja sivistystoimen saamen- ja suomenkielisten jaostojen lakkauttaminen sekä teknisen ja elinvoiman lautakuntien yhdistäminen. Teknisen ja elinvoiman toimialojen yhteisille strategisille tavoitteille ja saumattomalle yhteistyölle on tarve muun muassa Utsjoen kohtaaman äkillisen rakennemuutoksen, sote-uudistuksen, maapolitiikan sekä kaavoitus, asunto- ja kiinteistöasioiden vuoksi. Uudistus keventäisi myös hallintoa ja tehostaisi resurssien käyttöä. Hallintosääntöön esitettyihin muutoksiin voi tutustua tästä. Uuden hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Valtuusto kokoontuu tekemään lopulliset päätökset muun muassa näistä asioista joulukuun 15. päivä.

Lisäksi kunnanhallitus muun muassa nimesi jäseniä erilaisiin työryhmiin, käsitteli kuntastrategian päivitystyöhön valmistautumista ja päätti ensi vuoden eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista. Kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua tästä.


Muita uutisia