Kunnanhallitus kokoontuu 28.11. – käsittelyssä muun muassa ensi vuoden talousarvio sekä hallintosäännön päivitys

23.11.2022

Kunnanhallitus kokoontuu 28.11. – käsittelyssä muun muassa

 

Utsjoen kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 28.11. käsittelemään muun muassa vuoden 2023 talousarviota sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmia. Lisäksi kunnanhallitus päättää kunnan hallintosäännön muutosten hyväksymisestä valtuuston päätettäväksi.

Hallintosääntöä päivitettävä kunnan organisaation muuttuessa

Hallintosääntö määrittelee kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyjä
ellei laissa ole toisin säädetty. Utsjoen edellinen hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 19.6.2017. Hallintosääntöä on nyt päivitettävä, sillä kunnan organisaatio muuttuu sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle. Samalla hallintosääntöön päivitetään muita tarpeellisia uudistuksia.

Keskeisimmät hallintosääntöön esitetyt muutokset ovat perusturvalautakunnan ja sivistystoimen saamen- ja suomenkielisten jaostojen lakkauttaminen sekä teknisen ja elinvoiman lautakuntien yhdistäminen. Teknisen ja elinvoiman toimialojen yhteiset strategiset tavoitteet ja saumaton yhteistyö ovat kriittisiä menestystekijöitä muun muassa Utsjoen kohtaaman äkillisen rakennemuutoksen, sote-uudistuksen, maapolitiikan sekä kaavoitus, asunto- ja kiinteistöasioiden näkökulmasta. Uudistus keventäisi myös hallintoa ja tehostaisi resurssien käyttöä. Toimialojen talousvastuisiin ja virkamiesten ja toimihenkilöiden tehtäviin ei tulisi muutoksia.

Uuden hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Tutustu kokouksen esityslistaan

Kunnanhallituksen pöydällä ovat maanantaina myös muun muassa jäsenten nimeämiset erilaisiin työryhmiin sekä valmistautuminen kuntastrategian päivitystyöhön ja ensi vuoden eduskuntavaaleihin.

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tästä. Kokouspöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme.


Muita uutisia