Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina käsittelemään muun muassa hyvinvointijohtajan viran perustamista

20.2.2023

Utsjoen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Uula Tapiola, kunnanhallitusta johtaa Väinö Guttorm 2

Utsjoen kunnanhallitus 2021–2023: varapuheenjohtaja Vesa Länsman (vas.), puheenjohtaja Väinö Guttorm sekä jäsenet Arto Pohjanrinne, Laura Niittyvuopio-Valle, Marjatta Kordelin ja Anni Ahlakorpi. Kuvasta puuttuu kunnanhallituksen jäsen Aslak Holmberg. Kuva: Studio Borga

Utsjoen kunnanhallitus kokoontuu maanantaina 20.2.2023.

Kunnanhallituksen on määrä muun muassa antaa valtuustolle ehdotuksensa kunnan sivistysjohtaja-rehtorin virkanimikkeen ja kelpoisuusehtojen muuttamisesta. Sivistysjohtajan virasta on jäämässä pois kolme rehtoriutta, jonka vuoksi kunnassa on tarkasteltu johtajan viran muita vastuita. Virkanimike esitetään muutettavaksi hyvinvointijohtajaksi, jonka vastuulla olisi kunnan sivistystoimen lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointijohtaja vastaisi myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Kunnanhallitus käsittelee myös lisämäärärahan myöntämistä uudelle Utsjoen Master Plan -hankkeelle. Elinvoimajohtaja Tanja Lepistö esittää, että kunta hakee Lapin liitolta AKKE-rahoitusta matkailun Master Plan -hankkeen toteutukseen. Hankkeessa on tarkoitus laatia Utsjoen matkailulle Master Plan, suunnitelma, jonka avulla matkailun kehittyminen nojaisi yhdessä sovittuihin suuntaviivoihin, kehittäminen olisi pitkäjänteistä ja alue näyttäytyisi jatkossa kiinnostavana kohteena eri rahoittajille. Hankkeen arvioitu kokonaisbudjetti olisi 80 000 euroa ja sen omarahoitusosuus 16 000 euroa. Hankkeen toteutusaika olisi 1.6.2023–31.5.2024.

Kunnanhallitus antaa myös Metsähallitukselle kantansa maa-alueen vuokraamisesta uudelle ampumaratahankkeelle. Utsjoen Eränkävijät ry ja Reserviläisyhdistys ovat hakeneet ampumaradalle paikkaa Utsjoen Ailigas-tunturin pohjoisrinteeltä.

Lisäksi kunnanhallitus antaa ehdotuksensa vanhojen koulukiinteistöjen käyttöä selvittävän kiinteistötyöryhmän esittämien toimenpiteiden jatkovalmistelulle.

Tutustu kokouksen esityslistaan

Voit tutustua kokouksen esityslistaan tästä. Kokouspöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen nettisivuillamme.


Muita uutisia