Kunnanhallitus: Paikallisten oikeudet säilytettävä Kevon luonnonpuistossa ja työryhmä selvittämään vanhojen koulujen käyttöä

6.9.2022

Kuntalaiselle 3

 

Utsjoen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 5.9. syksyn ensimmäiseen kokoukseensa käsittelemään muun muassa talous- ja kaava-asioita, Kevon luonnonpuiston rauhoitussääntöjä sekä kunnan vanhojen koulukiinteistöjen käyttöä.

paikallisten oikeudet säilytettävä kevon luonnonpuistossa

Kunnanhallitus laati kokouksessaan lausunnon Kevon luonnonpuiston rauhoitussäännöksistä. Ympäristöministeriö on pyytänyt Utsjoen kunnalta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, joka käsittelee vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita koskevia lakimuutoksia. Suojelualueiden rauhoitussääntöjä on tarkoitus päivittää uuden luonnonsuojelulain mukaisiksi.

Utsjoen kunta pitää tärkeänä, että rauhoitussäännöksissä varmistetaan saamelaisen kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen edellytykset saamelaisten kotiseutualueella perustuslain mukaisesti. Kunta ei kuitenkaan kannata lakiluonnoksen esitystä siitä, että paikalliset saamelaisyhteisön jäsenet voisivat rakentaa luontaiselinkeinojen harjoittamista varten turvekammeja Kevon luonnonpuiston alueella ilman Metsähallituksen lupaa. Utsjoen kunta esittää lausunnossaan, että turvekammien rakentaminen edellyttäisi Metsähallituksen lupamenettelyä.

Nykyinen luonnonsuojelulaki sallii paikallisille asukkaille marjojen ja sienien poimimisen sekä riekon ansapyynnin myös Kevon luonnonpuiston alueella. Utsjoen kunta pitää tärkeänä, että tämä mahdollisuus säilytetään myös uudessa laissa. Myös poronhoidon salliminen Kevon luonnonpuiston alueella on kunnan mukaan tärkeä kirjaus lakiesityksessä.

Utsjoen kunnan lausunnon Ympäristöministeriölle voi lukea tästä.

Työryhmä selvittämään vanhojen koulukiinteistöjen käyttöä

Kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän selvittämään vanhojen koulukiinteistöjen käyttöä.

Utsjoen kunnalla on uusien koulu-monitoimitalojen myötä vapautunut kaikissa kyläkeskuksissa merkittävä määrä tyhjiä kiinteistöjä, joiden käyttötarkoitusta ei ole aiemmin päätetty. Tyhjistä käyttämättömistä tiloista aiheutuu kunnalle lämmitys- ja kiinteistöhuoltokustannuksia, jotka voivat nousta vuosien kuluessa merkittäväksi taloudelliseksi rasitteeksi. Lisäksi kiinteistöt sijaitsevat kyläkeskuksissa arvostetuilla tonteilla.

Työryhmän tehtävänä on selvittää entisten koulurakennusten ylläpitokustannukset, rakennustekninen käyttömahdollisuus sekä tarkastella tilojen mahdollisia uusia käyttötapoja. Kunnanhallitus nimesi työryhmän jäseniksi Mika Aikion, Vesa Länsmanin, Ismo Mannisen, Sammol Lukkarin, Marjatta Kordelinin ja Eeva Jaatisen. Lisäksi työryhmään kuuluvat kunnan kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger, elinvoimajohtaja Tanja Lepistö sekä sivistysjohtaja Virpi Veskoniemi. Työryhmän sihteerinä toimii kiinteistöinsinööri Mirja Savolainen.

Työryhmän toimikausi on helmikuun 2023 loppuun.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA VERKOSSA

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillamme.


Muita uutisia