Kunnanhallitus: Utsjoen kunta ei halua suurtehovoimaverkkoja, tuulivoimapuistoja eikä kaivoksia alueelleen

18.10.2022

Kuntalaiselle 3

 

Utsjoen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 17.10. käsittelemään muun muassa lausuntoa Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta 2040. Lisäksi kunnanhallitus teki valtuustolle esityksen kunnan ruokapalveluiden järjestämisestä 1.1.2023 lähtien Lapin hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

LAUSUNTO POHJOIS-LAPIN MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA 2040

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan lausunnon Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta 2040. Lapin liitto on pyytänyt kuntien lausuntoja valmistelussa olevasta uudesta Pohjois-Lapin maakuntakaavasta, joka koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Utsjoen kunta toteaa lausunnossaan, että se ei kannata suurtehovoimaverkkoja, kaivostoimintaa eikä tuulivoimapuistoja alueelleen niiden luonnolle, porotaloudelle ja matkailulle kohdistuvien kielteisten vaikutusten vuoksi.

Utsjoen kunta tukee maakuntakaavaluonnoksessa esiintuotuja joukkoliikenteen kehittämistoimia sekä kevyen liikenteen väylien rakentamista. Matkailun kehittämisessä Utsjoen kunta korostaa lähiluontoreittien lisäämistä, seututie 970 kehittämistä pyöräilyreitiksi sekä ohjelmapalveluihin perustuvan matkailun kasvattamista.

Utsjoen kunta tuo lausunnossaan esille myös tarpeen varautua lentoliikenteen sähköistymiskehitykseen. Kunta on halukas osallistumaan selvityksiin, joissa kartoitetaan potentiaalinen sähköisen lentämisen mahdollistavan pienilmailukentän sijainti kunnan alueella.

Utsjoen kunnan lausunnon Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta 2040 voi lukea tästä.

Valtuutetut Arto Pohjanrinne, Väinö Guttorm ja Marjatta Kordelin jättivät lausunnosta eriävän mielipiteen.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ohjausryhmän jäsenet

Lapin liitto on pyytänyt kuntia nimeämään luottamus- ja virkahenkilöitä jäseniksi Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ohjausryhmään.

Utsjoen kunnanhallitus nimesi kokouksessaan maakuntakaavan ohjausryhmään jäseniksi Taina Pieskin (varajäsen Tanja Lepistö), Niila Laitin (varajäsen Anni Ahlakorpi), Veikko Porsangerin (varajäsen Marjatta Kordelin) ja Laura Niittyvuopio-Vallen (varajäsen Urho Guttorm).

LIITTYMINEN POHJOIS-LAPIN RUOKA OY:HYN

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta lähtee mukaan Sodankylän kunnan perustamaan Pohjois-Lapin Ruoka Oy:hyn sote- ja sivistystoimen ateriapalveluiden järjestämisessä.

Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hankintalaki ei mahdollista sitä, että esimerkiksi kunnan keskuskeittiö tuottaisi ruokahuollon palveluja sekä kunnan että hyvinvointialueen palveluyksiköihin, vaan toiminta on yhtiöitettävä.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA VERKOSSA

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan verkkosivuillamme.


Muita uutisia