Utsjoen asemakaavan muutos kortteli 1

Utsjoen asemakaavan korttelin 1 asemakaavan muutosehdotus asetetaan 6.10. – 4.11. 2021 väliseksi ajaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §.n mukaisesti julkisesti nähtäville Utsjoen kunnanvirastossa ja kunnan internet sivuilla www.utsjoki.fi.

Muistutukset tulee jättää kirjallisen ennen nähtävänä oloajan päättymistä osoitteella:

Utsjoen kunta, Kunnanhallitus, PL 41, 99981 Utsjoki

 

Utsjoki 20.9.2021

Kunnanhallitus


Muita uutisia