Kuulutus naapureiden kuulemiseksi, Utsjoen kirkonkylä

Maanomistaja hakee rakennuslupaa paviljonki-rakennuksen uudisrakentamiseen Utsjoen kirkonkylällä sijaitsevalle Suppiladdu-nimiselle tilalle 890-401-16-39.

Rakennuslupahakemus liitteineen on nähtävissä Utsjoen kunnan teknisessä toimistossa.

Naapureiden tulee toimittaa mahdolliset huomautukset 8.9.2021 mennessä Utsjoen kunnan tekniselle lautakunnalle, os. PL 41, 999 81 Utsjoki tai tekninen@utsjoki.fi


Muita uutisia