Kuulutus naapureiden kuulemiseksi

Maanomistaja hakee poikkeamislupaa Nuorgamin osa-alueen osayleiskaava-alueella sijaitsevalle tilalle 890-402-9-9. Hanke sisältää asuinrakennuksen ja saunamökin rakentamisen.

Poikkeamislupahakemus liitteineen on nähtävissä Utsjoen kunnan teknisessä toimistossa.

Lisätietoja rakennustarkastaja Markku Porsangerilta, markku.porsanger@utsjoki.fi tai 0400 158 561.

Naapureiden tulee toimittaa mahdolliset muistutukset 5.1.2022 mennessä Utsjoen kunnan tekniselle lautakunnalle, os. PL 41, 999 81 Utsjoki tai tekninen@utsjoki.fi


Muita uutisia