Kuulutus naapureiden kuulemiseksi, Outakoski

Maanomistajat hakevat rakennuslupaa saunan uudisrakentamiseen Outakoskella sijaitsevalle Guolbba-nimisen tilan 890-403-13-73 palstalle nro 2.

Rakennuslupahakemus liitteineen on nähtävissä Utsjoen kunnan teknisessä toimistossa.

Naapureiden tulee toimittaa mahdolliset huomautukset 1.9.2021 mennessä Utsjoen kunnan tekniselle lautakunnalle, os. PL 41, 999 81 Utsjoki tai tekninen@utsjoki.fi


Muita uutisia