Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut ja laskutus 1.1.2023 alkaen

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen.

Lapin sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 – tutut palvelut jatkuvat   

 

Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksut yhtenäistyvät koko Lapin alueella 1.1.2023 alkaen. Tämä voi aiheuttaa muutoksia joiltakin asiakkailta perittäviin maksuihin. Myös siihen, miten asiakasmaksut laskutetaan, tulee muutoksia.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 asiakasmaksujen yleiset perusteet ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Aluehallitus on jo aiemmin hyväksynyt asiakasmaksut, jotka ovat pääsääntöisesti asiakasmaksulain ja -asetusten enimmäismäärien mukaisia.

Asiakasmaksu voi olla tasasuuruinen maksu, jolloin maksu on samansuuruinen kaikille, eivätkä siihen vaikuta asiakkaan tulot. Osa asiakasmaksuista määräytyy asiakkaan tulojen ja perhesuhteiden mukaan.

Terveyspalvelujen maksut ovat kaikille samansuuruiset

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on käytössä tasasuuruiset asiakasmaksut. Yleisimpiä terveydenhuollon käyntimaksuja ovat:

  • Terveysasemilla lääkärissä käynti maksaa 20,90 €. Käynnistä laskutetaan enintään kolme kertaa kalenterivuonna.
  • Hammaslääkärin käyntimaksu on 13,30 € ja suuhygienistin käynti 10,30 €.
  • Erikoissairaanhoidossa poliklinikkamaksu on 41,80 € ja päiväkirurgian maksu 136,90 €.

Vuonna 2023 maksukatto on 692 €. Maksukaton ylittymisen jälkeen suurin osa palveluista on asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Palvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Ilman syytä peruttamatta tai käyttämättä jätetystä vastaanotosta tai lyhytaikaisen hoito- ja asumispalvelupaikasta peritään 51,50 € sakkomaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Sakkomaksua ei peritä myöskään silloin, jos käynti peruuntuu pakottavasta syystä, kuten äkillisen sairastumisen vuoksi.

Alle 25-vuotiaiden ehkäisypalvelut ovat maksuttomia. Lisäksi veteraaneilta, partisaanihyökkäysten uhreilta ja karjan evakuointiin sotatoimialueelta osallistuneilta ei peritä lääkärin vastaanotto-, poliklinikka-, päiväsairaanhoito- ja sarjahoitomaksuja.

Kotihoidon ja palveluasumisen maksut riippuvat asiakkaan tuloista

Hyvinvointialue perii jatkuvasta säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksu ei kata asumiskustannuksia.

Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, perhehoidosta ja laitoshoidosta peritään kuukausimaksu, jonka suuruus on enintään 85% asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jos asiakkaan tulot yhteistaloudessa on suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu voi olla enintään 42,5% yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty vähennykset.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalle on jäätävä käyttövara. Ikäihmisten pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa käyttövara on 167 € ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 112 € kuukaudessa.

Kotona annettavista terveyspalveluista ja kotisairaalan hoitajakäynnistä peritään 12,20 € ja lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynnistä 19,20 €.

Hyvinvointialue perii asiakkaalta kohtuullisen maksun ateria-, vaatehuolto-, pesu-, siivous- ja turvapalveluista sekä muista asumista tukevista palveluista.

Alkuvuoden laskut voivat tulla viiveellä – tee uusi e-laskutilaus verkkopankissasi

Lapin hyvinvointialueen laskutusjärjestelmiin tehtävistä muutoksista johtuen alkuvuoden asiakaslaskuissa voi olla viivettä. Tavoitteena on, että tammikuun käynnit laskutetaan viimeistään helmikuussa. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö laskuttaa asiakasmaksut ja neuvoo asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa.

Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan asiakaslaskutus jatkuu normaalisti keskeytyksettä alkuvuonna 2023.

Asiakasmaksuyksikkö suosittelee, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.

Nykyiset kuntien e-laskut ja suoramaksusopimukset eivät automaattisesti siirry Lapin hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 ensimmäisen laskun yhteydessä saat ohjeet e-laskun tilaamiseksi ja suoramaksusopimuksen tekemiseksi pankkisi kanssa. Ohjeet löydät myös verkkosivuiltamme lapha.fi vuodenvaihteen jälkeen.

Käteismaksujen vastaanottaminen Lapin hyvinvointialueelle siirtyvissä yksiköissä päättyy 31.12.2022. 1.1.2023 lähtien et voi enää maksaa käteisellä, vaan ainoastaan maksu- ja pankkikorteilla tai laskulla.

Lisää tietoja asiakasmaksuista lapha.fi/asiakasmaksut.


Muita uutisia