Nuorat mielde -Utsjoen nuorisovaltuuston kehittämishakkeelle rahoitus

Vapaa-aikatoimi on saanut Lapin AVI:lta 8000 euron avustuksen Nuorat mielde -Utsjoen nuorisovaltuuston kehittämishankkeelle.

Hanke alkaa syksyllä 2020 ja kestää vuoden 2022 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Utsjoen nuorisovaltuuston toimintaa niin, että se olisi nuoria kiinnostava ja aktiivinen vaikuttaja Utsjoen kunnassa ja myös muissa nuorten vaikuttamiskanavissa, mutta myös vahvistaa nuorten saamelaista identiteettiä kehittämällä vaikuttamistyötä saamelaisia koskevassa päätöksenteossa. Tavoitteena on lisäksi luoda yhteyksiä Norjan rajakuntien (Karasjoki, Tana ja Uuniemi) nuorisovaltuustoihin sekä Pohjonen Vinkkeli verkoston kautta muihin Suomen nuorisovaltuustoihin.

Hankkeen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on kehittää nuorisovaltuuston toimintaa niin, että se täyttää Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin ehdot. Tällaisessa kunnassa nuorisovaltuuston tila on vakaa ja kunta tarjoaa hyvän perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Kunnassa on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita käytetään ja kehitetään aktiivisesti.

Hankkeen aikana on tarkoitus vierailla eduskunnassa ja tuoda esille Pohjoisen nuoria koskevia asioita. Vuosina 2021 ja 2022 nuorisovaltuusto järjestää nuorten vaikuttamistyöhön liittyvät tapahtumat. Ne järjestetään yhteistyössä hankkeen aikana löytyneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Lisätietoja:

vapaa-aikasihteeri Kaisa Tapiola-Länsman, 0400319852 tai kaisa.tapiola-lansman@utsjoki.fi


Muita uutisia