Nuori: vastaa kyselyyn ja vaikuta seuraavan hallituksen nuoria koskevaan päätöksentekoon!

16.9.2022

Nuori: vastaa kyselyyn ja vaikuta seuraavan hallituksen nuoria koskevaan päätöksentekoon!

 

Suomen hallitus tekee suunnitelman, jossa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina. Suunnitelmaa kutsutaan valtioneuvoston nuorisopoliittiseksi ohjelmaksi (VANUPO).

Nuoret halutaan ottaa mukaan suunnitelman valmisteluun ja arviointiin. Kysymme opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä 13–25-vuotiailta nuorilta, mitä he pitävät tärkeänä. Mitä Suomen seuraavan hallituksen tulisi nuorten hyväksi tehdä? Kysely koostuu taustakysymyksistä ja kolmesta (3) sisältökysymyksestä.

Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia. Luethan kysymykset huolellisesti! Vastauksia käytetään suunnitelman tekemiseen ja arviointiin ministeriössä, joten vastaamisella on todella merkitystä!

Vastausaikaa on 14.10.2022 saakka. Kyselyn vastausten perusteella tullaan järjestämään syksyn 2022 aikana nuorten työpajoja, joissa nuorille tärkeitä aiheita käsitellään tarkemmin.

LINKKI KYSELYYN: https://link.webropol.com/s/nuortenkuuleminenvanupo2022

Lisätietoa kuulemisesta löydät täältä: https://nuoretjaosallisuus.fi/nuorten-kuuleminen-valtioneuvoston-nuorisopoliittisen-ohjelman-valmistelutyossa/

Kyselyn toteuttaa Osallisuuden osaamiskeskus ja Nuorten Akatemia.

Lisätiedot:

vs. vapaa-aikasihteeri Janne Mustonen
0400 319 852
janne.mustonen@utsjoki.fi


Muita uutisia