Päätös Tenojoen kalastusta koskevan sopimuksen tarkoittamista kalastusluvista vuonna 2019 kertyneistä tuloista osakaskunnille ja yksityisille vesialueen omistajille palautettavista varoista


Muita uutisia