Perheystävällinen hybridityön Lappi -hanke

1.3.2021–30.6.2023

Perheystävällinen hybridityön Lappi -hanke 1.3.2021–30.6.2023

 

”Monissa organisaatioissa tullaan entistä enemmän toimimaan monipaikkaisissa ja hajautetuissa tiimeissä. Perheystävällinen hybridityön Lappi -hankkeessa kehitämme etätyökäytäntöjä ja etätyön tekemisen edellytyksiä sekä vahvistamme Lapin brändiä etätyön edelläkävijänä. Mahdollisuus tehdä etätyötä on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi Lapin alueen vetovoimatekijäksi.”

Utsjoen kunta on mukana Lapin yliopiston toteuttamassa Perheystävällinen hybridityön Lappi -hankkeessa, jossa edistetään lappilaisten organisaatioiden kilpailukykyä ja tuottavuutta. Hanke vahvistaa organisaatioiden houkuttelevuutta kehittämällä työhyvinvointia ja työssä jaksamista korostavia työnorganisointimalleja.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada Lapin kuntiin ajantasaiset etätyösopimukset ja -käytänteet sekä auttaa etätyökulttuurin muodostamisessa työhyvinvointia painottaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa kehitetään muun muassa johtamista ja toteutetaan yrityksille suunnattu Hybridityö – joustotyötä ja työhyvinvointia -koulutuskokonaisuus sekä laajempaan käyttöön Hybridityön käsikirja. Mukana oleville kunnille laaditaan kuntakohtaiset viestintäsuunnitelmat tukemaan ja edistämään kuntien vetovoimaa perheystävällisenä asuin- ja työympäristönä. Tarkoituksena on korostaa esimerkiksi luontoon ja joustavan työn tekemisen malleihin liittyviä mahdollisuuksia.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kuntaorganisaatiot ja alueen yritykset sekä niissä työskentelevät työntekijät. Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat kuntalaiset, joihin hankkeen vaikutukset ulottuvat etä- ja hybridityön myötä mahdollisesti syntyneiden uudenlaisten palveluiden tuottamisen tapoina. Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat Lapin alue- ja elinkeinokehittäjäorganisaatiot, jotka omalta osaltaan ovat kehittämässä Lapin kilpailukykyä ja näkyvyyttä.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se toteutetaan yhteistyössä Utsjoen, Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän ja Tornion kuntien kanssa 1.3.202130.6.2023 välisenä aikana.

Hankkeesta voi lukea lisää Lapin yliopiston nettisivuilta. Ajankohtaisia kuulumisia voi seurata myös hankkeen Facebook-sivuilta.

Lisätietoja hankkeesta:

Inga Koskitalo
Projektipäällikkö
Lapin yliopisto
+358 40 659 8049
inga.koskitalo@ulapland.fi

Eeva-Maarit Aikio
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
Utsjoen kunta
+358 400 151 294
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

 

Perheystävällinen hybridityön Lappi -hanke 1.3.2021–30.6.2023 1


Muita uutisia