Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus, Torvikosken sillan purkaminen

19.1.2023

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Lapin ELY-keskus / Liikenne ja infrastruktuuri

Dnro PSAVI/12230/2022

Asia Inarijoen ylittävän sillan rakentaminen ja nykyisen Torvikosken sillan purkaminen Karigas-
niemessä, Utsjoki

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-
hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 19.1.–
27.2.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja
mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.


Muita uutisia