Saamelaislasten näkemyksiä heidän hyvinvoinnistaan ja oikeuksiensa toteutumisesta selvitetään

10.6.2022

Saamelaislasten näkemyksiä heidän hyvinvoinnistaan ja oikeuksiensa toteutumisesta selvitetään

Kuva: Saamelaiskäräjät, saamelaisnuorten taidetapahtuma

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja kansallinen lapsistrategia käynnistävät selvitystyön saamelaislasten ja -nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Selvitys toteutetaan yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa. Selvitys antaa tärkeää tietoa saamelaislasten ja -nuorten omista näkemyksistä.

– Lapsiasiavaltuutetun Nuoret neuvonantajat -tapaamisissa olemme keskustelleet saamelaislasten kanssa heidän näkemyksistään. Keskusteluissa ovat korostuneet saamelaisuuden merkitykseen, saamen kielten käyttöön, alueen palveluihin ja kulttuuriin sekä pitkiin välimatkoihin liittyvät teemat. On tärkeää, että nyt saamme laajasti kerättyä näkemyksiä saamelaislapsilta ja -nuorilta itseltään, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoo.

Saamelaislapset kertoivat lapsiasiavaltuutetun tapaamisissa myös toivovansa muutosta siihen, että heidän kieltään ja kulttuuriaan tunnetaan ja ymmärretään heikosti saamelaisalueen ulkopuolella.

Selvitystä on suunniteltu saamelaiskäräjien ja lapsiasiavaltuutetun toimiston yhteistyössä joulukuusta 2021 alkaen. Selvitys on saanut yhteisöllisen suostumuksen saamelaiskäräjiltä.

– On erittäin tärkeää, että saamelaiset ovat aina mukana suunnittelussa, kun on kyse saamelaisiin liittyvistä asioista, korostavat ohjausryhmän jäsen, saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga sekä kolttien kyläkokouksen edustaja Anna-Katariina Feodoroff.

– Tässä lapsiasiavaltuutetun toteuttamassa selvityksessä keskeistä on, että saamelaislapset ja -nuoret eivät ole tutkimuskohteita, vaan aktiivisia ja keskeisiä osallistujia, jotka tulevat kuulluksi omista lähtökohdistaan, Länsman-Magga jatkaa.

Lasten ja nuorten näkemykset saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella asuvilla

Selvityksen tulokset kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta heidän omasta näkökulmastaan.

– Kesän aikana haastatellaan muutamia lapsia ja nuoria selvitystä varten tehtävän kyselylomakkeen pohjaksi. Syyskuussa avautuu kysely, johon on mahdollisuus osallistua sekä saamelaisten kotiseutualueen lapsilla ja nuorilla että saamen kielten etäopetukseen osallistuvilla lapsilla ja nuorilla. Kyselystä tiedotetaan huoltajille, erikoistutkija Elina Weckström lapsiasiavaltuutetun toimistosta kertoo.

Selvityksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2023. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia pysty tunnistamaan. Selvitys on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa ja sen rahoittama.


Muita uutisia