Saamen kielten etäopetuspilotin toimintamallin arviointi valmistunut – Tervetuloa tulosten julkistamistilaisuuteen 18.1. Utsjokisuun koululle tai Teamsiin

2.1.2023

Bovdehus sámegielaid gáiddusoahpahusprošeavtta vánheneahkedii 12.10.2022

 

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteisen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen toimintamallin arviointi on valmistunut, ja tulosten julkistamistilaisuus järjestetään 18.1.2023 Utsjoella.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, on toteuttanut saamen kielten (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) opetusta järjestävän etäopetuspilotin arvioinnin vuonna 2022. Arvioinnissa on selvitetty elokuussa 2018 alkaneen etäopetuspilotin toimivuutta opetuksen järjestäjän, koulujen, opettajien ja oppilaiden näkökulmasta. Kerätyn aineiston pohjalta Karvi on laatinut yhteenvetoraportin toimintamallin jatkamisen pohtimiseksi.

Arviointia varten järjestettiin haastatteluita ja kuulemistilaisuuksia alkuvuodesta 2022. Lisäksi tietoa kerättiin opetuksen järjestäjille, opettajille ja oppilaille suunnatuilla kyselyillä. Karvin arviointisuunnitelmassa etäopetushanke liittyy yhdenvertaisuuden edistämisen, oppimisen ja osaamisen kehittämisen sekä koulutusjärjestelmän toimivuuden lisäämisen painopisteisiin.

Tulosten julkistamistilaisuus järjestetään Utsjokisuun koululla keskiviikkona 18.1.2023 klo 16.00–19.00. Ilmoittaudu tilaisuuteen perjantaihin 13.1.2023 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/411B1A5230C8A64F. Tulosten julkistamistilaisuutta voi seurata myös etäyhteyksin Teamsin välityksellä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

JULKISTAMISTILAISUUden ohjelma

16.00 KAHVIT JA TERVETULOA
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leevi Halonen, Utsjoki

16.30 AVAUSPUHEENVUORO
yksikön johtaja Salla Venäläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

16.40 SAAMEN KIELTEN ETÄOPETUSPILOTIN ARVIOINTI: KESKEISET TULOKSET
johtava arviointiasiantuntija, projektipäällikkö Marita Härmälä, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

17.00 KOMMENTTIPUHEENVUORO
opetusneuvos Anna Mikander, Opetus- ja kulttuuriministeriö

17.15 TULOSTEN POHDINTAA, paneelikeskustelu
opetustoimen ylitarkastaja Satu Pieski, Lapin aluehallintovirasto
suunnittelija Tiisu Näkkäläjärvi, Saamelaisalueen koulutuskeskus
kieli- ja kulttuuriryhmien koordinaattori Sirpa Tenhu, Oulun kaupunki

Paneelikeskustelun aikana myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua.

 

Lisätietoja:

Marita Härmälä
Johtava arviointiasiantuntija, Karvi
+358 29 533 5560
marita.harmala@karvi.fi

Hanna Helander
Projektipäällikkö, Saamen kielten etäopetushanke
Utsjoen kunta
+358 40 7012 094
hanna.helander@edu.utsjoki.fi

 

Saamen kielten etäopetushanke

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia ja kehittää saamen kielten etäopetuksen pedagogiikkaa. Etäopetushankkeen opetus on reaaliaikaista (synkronista) opetusta. Tällöin opettaja ja etäopetukseen osallistuvat oppilaat ja opiskelijat osallistuvat samaan aikaan oppitunneille omilla päätelaitteillaan, mutta fyysisesti eri paikoissa.


Muita uutisia