Saamen kielten opettajaopiskelijat harjoittelivat ensimmäistä kertaa etäyhteyksin Utsjoen kunnan johtamassa etäopetushankkeessa – ”Uskon, että tästä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa”

14.5.2021

 

Tulevat saamen kielten opettajat ovat ensimmäistä kertaa suorittaneet osan opetusharjoitteluistaan etäyhteyksin Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä pilottihankkeessa. Kyseessä on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 2018–2021.

Opetusharjoittelijoita on ollut inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielissä. Opetusharjoittelut ovat osa Oulun yliopiston Ketterä korkeakoulu -hanketta, jossa koulutetaan saamenkielisiä aineenopettajia.

Opetusharjoittelussa opiskelijat ovat päässeet tutustumaan etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan sekä syventämään omaa osaamistaan digitaalisten opetusvälineiden käyttämisessä. Opettajaopiskelijat ovat seuranneet etävälitteisiä tunteja ja opettaneet niitä myös itse. Opettamiseen he ovat saaneet tukea ja ohjausta etähankkeen ohjaavilta opettajilta.

– Opetusharjoittelu on ollut opettavainen kokemus myös minulle, kun harjoittelijat ovat rohkeasti käyttäneet erilaisia digitaalisia ohjelmia opetuksessaan, iloitsee ohjaava opettaja Satu Pieski.

Etäopetus on tulevaisuuden opetusmuoto, toteaa Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetushankkeen projektipäällikkö Hanna Helander.

– On hienoa, että olemme pystyneet luomaan uusille saamen kielten opettajille mahdollisuuden tutustua etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen ja sen käytäntöihin jo heidän opiskeluvaiheessaan. Etäopetukseen perehtyminen on tärkeää tulevien opettajien kannalta.

Myös Ketterä korkeakoulu -hankkeen koordinaattori Tiina Mattanen pitää yhteistyötä onnistuneena ja tärkeänä.

– Kannustavaa palautetta on tullut sekä harjoittelijoilta että ohjaajilta. Olen iloinen siitä, että pääsimme kokeilemaan uusia tapoja toteuttaa opetusharjoittelut.

Tuleva pohjoissaamen kielen opettaja Máren-Elle Länsman on tyytyväinen harjoittelumahdollisuudesta etähankkeen parissa.

– Halusin päästä näkemään ja kokeilemaan itse, miten opetetaan etävälitteisesti. Oli lisäksi mukava harjoitella sellaisen ohjaajan opissa, joka on jo pidempään opettanut etänä. Uskon, että tästä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa.

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä opetushankkeessa annetaan tänä lukuvuonna opetusta 17 esi- ja perusopetuksen ryhmälle ja kolmelle lukiolaisryhmälle inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielessä. Ketterä korkeakoulu -hankkeessa opiskelee yhteensä kymmenkunta opettajaopiskelijaa, ja heidän pedagogiset opintonsa kestävät kuluvan vuoden loppuun saakka. Koulutushankkeen koulutukset toteutetaan Oulun yliopiston Giellagas-instituutin, kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteistyönä. Molemmat hankkeet ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia.

Lisätietoja:

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke

Hanna Helander

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

040 701 2094

 

Ketterä korkeakoulu -hanke

Tiina Mattanen

tiina.mattanen@oulu.fi

029 4483 451

 

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke

Unna-Maari Pulska

unna.pulska@samediggi.fi

040 614 5549


Muita uutisia