Tiedote Karigasniemen hiihtoladun käyttäjille: kelkkailu, kävely ja koiran ulkoilutus sallittu tietyin ehdoin

17.3.2022

Vapaa-aikasihteeri on saanut viime aikoina palautetta Karigasniemen hiihtoladusta. Hiihtoladun tilanne on huono monessa mielessä. Ladun valaisimista suurin osa on pimeänä ja osa valaisinpylväistä tai valaisimista on vinossa. Latua käytetään hiihtämisen ohella myös moottorikelkalla ajoon sekä lenkkeilyyn tai koiran ulkoilutukseen. Kävely, koiran ulkoilutus ja moottorikelkkailu voivat kuitenkin vaikuttaa ladun kuntoon kielteisesti.

Vapaa-aikasihteeri on saamansa palautteen johdosta katsonut tarpeelliseksi selkeyttää Karigasniemen ladun pelisääntöjä. Vapaa-aikasihteeri on toimittanut Karigasniemen kappelin ja koulun väliselle latuosuudelle kieltokylttejä, jotka kieltävät kyseisellä latuosuudella kävelyn, koiran ulkoilutuksen ja moottorikelkkailun. Ladulle tehdyt rajoitukset on toteutettu ladun kunnossapidon ja järjestyksen ylläpitämiseksi.

Nämä ohjeistukset ovat kuitenkin herättäneet kysymyksiä, minkä vuoksi ohjeistuksia on tarpeen hieman tarkentaa:

  • Moottorikelkkailusta: Ladulla ajaminen moottorikelkalla kovalla nopeudella voi jättää ladun montuille ja tuhota hiihtouran. Kelkalla ajamisesta ei muodostu ongelmaa, mikäli ajo tehdään hillitysti, pienellä nopeudella ja vastakkaisella reunalla hiihtourasta. Tällainen kelkkailu ladulla on sallittua. Hillitty nopeus on tärkeää myös vaaratilanteiden välttämiseksi, varsinkin pimeillä latuosuuksilla.
  • Koiran ulkoilutuksesta: Koiraa voi ulkoiluttaa ladulla, kunhan koira ja kävelyttäjä eivät kävele hiihtouran päällä ja näin vahingoita hiihtouraa. On suositeltavaa, että kävelet koiran kanssa vastakkaisella puolella hiihtourasta. Koiran kävelyttäjän tulee huolehtia koiransa ulosteet pois ladun päältä.
  • Lenkkeilystä: Lenkkeilyyn pätee sama kuin koiran ulkoilutukseen. Lenkkeilyn tulee tapahtua hiihtouran ulkopuolella siten, että omien jälkien jääminen ladulle jää vähäiseksi.

Nämä ohjeistukset laiminlyövä kelkkailu, kävely tai koiran ulkoilutus ladulla on kiellettyä.

HUOMIO: Latua koskevat rajoitukset eivät koske Karigasniemen kappelilta Ailikas-tunturin päälle vievää osuutta.

Ladun valaisimista:

Ladun valaisimien uusimisesta vastaa kunnan tekninen toimi. Rikkinäisten valaisinten määrä on kartoitettu ja valaisimet on tarkoitus uusia ladulle kesällä 2022, mikäli lisämääräraha tähän tarkoitukseen myönnetään.

Mikäli kysymyksiä latuun liittyvistä asioista ilmenee, ole yhteydessä:


Muita uutisia