Tilannekatsaus ÄRM (Äkillinen rakennemuutos) -hankkeeseen

30.11.2021

Utsjoen kunnalla käynnissä oleva ÄRM-käynnistyshanke (Lapin liiton rahoittama ns. Akke-hanke) etenee uusien jatkohankkeiden suunnittelun myötä. ÄRM-hankkeen jatkohankkeita on kartoitettu ja tällä hetkellä ÄRM:n jatkohankkeiksi on kohdentunut kuusi erilaista hanketta edistämään elinkeinoelämän elpymistä ja uudistumista, sekä lisäämään kunnan elinvoimaisuutta. Jatkohankkeet ovat valikoituneet ÄRM-hankkeessa määriteltyjen teemakokonaisuuksien mukaiseksi.

Olemme tällä hetkellä vielä suunnitteluvaiheessa osan jatkohankkeiden kanssa, mutta muutamat hankkeet ovat edenneet rahoittajille, ja saaneet rahoituksen. Työstämme nyt kaikkien hankkeiden etenemistä niin että pääsemme aloittamaan kehitellyt jatkohankkeet mahdollisimman pian. Teemakokonaisuuksien ohjaamana olemme kehittämässä seuraavia jatkohankkeita, jotka käynnistyvät sitä mukaan kun mahdollinen rahoitus saadaan hankkeille;

Yrittäjyys, työllisyys ja osaaminen

 • Utsjoen digitaalinen elinvoima – uDigi
  • Hakemus käsittelyssä, Lapin Liitto React, yhteishanke ProAgria Lapin kanssa
 • ”Utsjoen elinvoimaiset palvelut yksilöllisillä koulutus- ja rekrytointipoluilla” -hanke
  • Hanketta kirjoitetaan. Ensimmäinen keskustelutilaisuus pidetään 30.11. kello 14.00-15.00 teamsin välityksellä. Tule mukaan tästä linkistä!

Saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi

 • Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa
  • Rahoituspäätös saatu Leaderilta, ja hankkeessa on rekrytointi käynnissä.
 • Kuntalaisten ja yrittäjien hyvinvointi-hanke
  • Hankeen suunnittelua käynnistetään

Infra ja saavutettavuus

 • Tenon pyöräilyreitin infra ja kehittäminen
  • Tällä hetkellä muista hankekokonaisuuksien suunnittelusta erillään tehdään edunvalvontatyötä ja haetaan yhdessä Lapin liiton kanssa valtiolta rahoitusta Tenontien (970) parantamiseksi pyöräilyn tarvitseman infran osalta ja kylien kevyenliikenteen väylien rakentamiseksi. Tämä työ on pääosin kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopion vastuulla.
  • Lisäksi suunnitellaan hanketta yritysten kanssa pyöräilyreittiin liittyvien palveluiden ja yritystoiminnan kehittämiseksi, mm. osaaminen, teemat, kohderyhmät, tuotteistamminen, markkinointi). Ensimmäinen avoin keskustelutilaisuus pidettiin 25.11. kello 15.00-16.30 kunnantalolla.
 • Utsjoen ja Karigasniemen elinvoimatalot/-tilat
  • Valmisteluvaiheessa

ÄRM-hankkeessa työskentelee hankejohtajana Eeva-Maarit Aikio 60 % työajalla sekä hankekoordinaattorina Siiri Uino 100 % työajalla. Heiltä pystyykin aina, haluttaessa sekä tarvittaessa, kysymään lisää ÄRM-hankkeen sekä jatkohankkeiden etenemisestä. Hankkeen sekä jatkohankkeiden etenemistä pystyt seuraamaan myös Utsjoen kunnan elinkeinotoimen Facebook-sivuilta sekä kunnan verkkosivuilta, jonne pyrimme päivittämään hankkeisiin liittyvää tietoa ja tapahtumia. Pidämme tulevien kuukausien aikana avoimia tilaisuuksia, joihin toivomme laajaa osallistumista niin, että jatkohankkeet saadaan rakennettua kuntalaisten tarpeiden mukaisesti – Joten seuraathan päivityksiämme!

Mikäs tämä ÄRM-hanke olikaan?

Utsjoen kunnassa aloitettiin työ keväällä 2021, koska paikallinen äkillinen rakennemuutos oli toteutumassa (ÄRM) koronapandemian ja Tenon lohestuskiellon tuomien odottamattomien haasteiden vuoksi. Tähän liittyen kunta on saanut Lapin liitolta AKKE-rahoituksen ÄRM-käynnistyshankkeeseen, joka mahdollistaa Utsjoen äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden nopean käynnistämisen edistämään alueen elinkeinoelämän elpymistä ja uudistumista. ÄRM-käynnistyshanke sisältää kolme teemakokonaisuutta (Yrittäjyys, työllisyys ja osaaminen / Saamelaisuus, vastuullisuus ja hyvinvointi / Infra ja saavutettavuus), jotka taas pitävät sisällään useita erilaisia hankkeita

Lisätietoa;

Eeva-Maarit Aikio
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
+358400 151 294
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

Vuokko Tieva-Niittyvuopio
Kunnanjohtaja
Utsjoen kunta
+358 400 933 754
vuokko.tieva-niittyvuopio@utsjoki.fi

Siiri Uino
Hankekoordinaattori
+358405442058
siiri.uino@utsjoki.fi


Muita uutisia