Tilannekatsaus Utsjoen ÄRM-hankkeeseen – hanke on loppunut ja on kiitosten aika!

20.6.2022

Kesä on saapunut jo Utsjoelle ja ÄRM (äkillinen rakennemuutos) – kehityshanke on tullut päätökseensä. Onkin aika kiittää kaikkia kuntalaisia sekä hankkeen ohjausryhmää, jotka ovat olleet aktiivisesti tukemassa hanketta sekä siinä kehitettäviä jatkohankkeita – Teidän tukenne hankkeiden suunnittelussa on ollut korvaamatonta!

ÄRM- kehityshankkeen tavoitteena oli kehittää sekä aloittaa 4 – 7 uutta hanketta. Näiden hankkeiden tarkoituksena oli vastata koronan sekä lohestuskiellon tuomiin haasteisiin yhtenäisesti sekä monipuolisesti. Näin hankkeen loppuessa on viisi uutta hanketta päässyt alkamaan, ja kaksi odottavat vielä rahoituspäätöstään. Näiden hankkeiden avulla varsinainen työ pääseekin alkamaan!

Nyt kehityshankkeen loputtua on tarpeellista pysähtyä katsomaan, miten rakennemuutos on edennyt kaikessa kokonaisuudessaan. Hankkeet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa mm. kehitetään elinvoimapalveluita, tuetaan yrityksiä muutostilanteessa ja etsitään paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä uutta suuntaa. Tätä tullaan toteuttamaan vahvalla viestinnällä sekä verkostoitumisen voimalla. Alle on koottu rakennemuutoksen myötä kehitetyt hankkeet:

 • uDigi – Utsjoen digitaalinen elinvoima
  • Hankkeella on Lapin liiton REACT-EU-rahoitus ajalle 1.3.2022 – 30.10.2023, hankkeen budjetti on 199 074 euroa. Hanke on käynnistynyt maaliskuussa. Hankkeessa työskentelee osa-aikainen projektipäällikkö, tiedottaja sekä hankekoordinaattori. Hankkeen sivuille pääset tästä.
 • uYritys – Utsjoen elinvoimaiset yritykset ja henkilöstö
  • Hankkeella on ELYltä ESR-rahoitus ajalle 1.4.2022 – 31.10.2023, hankkeen budjetti on 231 183 euroa. Hanke on alkanut huhtikuussa. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, tiedottaja sekä hankekoordinaattori. Hankkeen sivuille pääset tästä.
 • Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa
  • Hankkeen on rahoittanut Leader Pohjoisin Lappi, ajalle 1.2.2022-30.6.2023. Hankkeen budjetti on 103 077 euroa. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Hankkeen sivuille pääset tästä.
 • Teno Outdoor – pyöräily ja luontomatkailu Tenojokilaaksossa
  • Hanke on rahoitettu AKKE rahalla (Lapin Liitto), ajalle 1.5.2022 – 30.3.2024. Hankkeen budjetti on 245 764 euroa. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö, vastuullisuus- ja viestintäasiantuntija ja hankekoordinaattori. Hankkeen sivuille pääset tästä.
 • Utsjoen rakennemuutoksen koordinointi – hanke
  • Hanke on rahoitettu AKKE rahalla Lapin Liitto, ajalle 1.5.2022 – 31.12 2023. Hankkeen budjetti on 117 751 euroa. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö. Hankkeen sivuille pääset tästä.
 • Turvallinen pyörämatkailu Tenojokilaaksossa – hanke 
  • Hankkeeseen on haettu rahoitusta ELY-tä, ajalle 1.6.2022-31.3.2023. Hankkeen budjetti on 45 573,16 euroa. Hankkeessa pyritään toteuttamaan tarvittavia turvallisuusselvityksiä, jotka tukevat alueen vastuullista sekä turvalista kehittämistä pyörämatkailuksi.
 • Nuorgamin Isokivenvaaran siisteys ja viihtyvyys (odottaa virallista päätöstä rahoituksesta)
  • Hankkeen alustava budjetti on 72 578 euroa ja rahoitus on ELYltä, ympäristöministeriöstä.

Näiden hankkeiden lisäksi ÄRM-hankkeessa on toteutettu selvitys, jossa on kartoitettu Karigasniemen vanhan koulun tilojen hyödyntämistä kyläläisten toiminnalle. Asiaa lähdetään viemään eteenpäin työryhmän avulla.

Muun muassa näiden ja muiden hankkeiden myötä työ kunnan elinvoiman kehittämiseksi jatkuu vahvana. Yhdessä teidän kuntalaisten kanssa pystymme varmasti rakentamaan valoista ja elinvoimaista tulevaisuutta!

Jos sinulla on jotain kysyttävää hankkeista, niin otathan meihin rohkeasti yhteyttä! Vastaamme mielellämme kysymyksiinne sekä kuulemme ideoitanne. Päivitämme myös aktiivisesti elinvoiman Facebook sivuja sekä kunnan verkkosivuja rakennemuutoksen etenemisestä.

Lisätietoa:

Siiri Uino
Hankekoordinaattori
+358 40 544 2058
siiri.uino@utsjoki.fi

 


Muita uutisia