Utsjoelta löytyivät Minnalle hyvän elämän palikat: Perhe, luonto ja kulttuuri sekä tasapaino yrittäjyyden ja oman hyvinvoinnin välillä

Utsjoelta löytyivät Minnalle hyvän elämän palikat: Perhe, luonto ja kulttuuri sekä tasapaino yrittäjyyden ja oman hyvinvoinnin välillä

Kuva: Sonja Sistonen / Utsjoen kunta

Minna Saastamoinen on asunut Utsjoella 25 vuotta. Kajaanista lähtöisin oleva nuori kuvataideakatemian opiskelija siirtyi kesäksi aina pois Helsingistä, kun ei pikkukaupungin tyttönä osannut viettää kesiä suurkaupungissa.

– Halusin kesäisin aina jonnekin mahdollisimman kauas, ja Utsjoelle ajelin ensimmäisen kerran jo 90-luvun alussa, Minna kertoo.

– Viehätyin paikasta niin paljon, että tulin tänne joka kesä aina uudelleen, kunnes lopulta asetuin tänne asumaan. Se tavallinen tarina – rakkauden perässä, Minna jatkaa hymyillen.

Mitä enemmän Minna tutustui Utsjoen luontoon ja saamelaiskulttuuriin, sitä enemmän hän niihin ihastui.

– Luonto, kulttuuri ja ihmiset täällä tekivät vaikutuksen niin, että tulin tänne aina uudelleen ja uudelleen. Kyllä se oli jollain lailla myös eksoottistakin tutustua tähän paikkaan.

Oma ala löytyi Utsjoelta luontevasti

Minnan asettuessa asumaan Utsjoelle paikkakunnalla toimi palapelejä ja liikelahjoja sekä graafista suunnittelua ja jälkikäsittelyä tarjoava yritys, johon hän hakeutui töihin. Minna teki yrityksessä graafisen alan työtehtäviä, ja lisäksi firman tiloissa toimi myös valokuvaamo, jossa hän sai oppia samalla lisää studiokuvauksesta ja kuvanvalmistuksesta.

Utsjoelta löytyivät Minnalle hyvän elämän palikat: Perhe, luonto ja kulttuuri sekä tasapaino yrittäjyyden ja oman hyvinvoinnin välillä 1

Kuva: Sonja Sistonen / Utsjoen kunta

Muutaman vuoden jälkeen Minna kiinnostui myös opettajan työstä, ja toimi Utsjoen koululla kuvataideopettajana. Kun opettajuus ei kuitenkaan pidemmän päälle tuntunut täysin omalta jutulta, heräsi ajatus omasta yrittäjyydestä.

– Olin alkanut tehdä myös graafisen suunnittelun töitä yhä enemmän, ja paikkakunnalla oli suuri tarve kirjan taitoille, esitteille, mainossuunnittelulle ja niin edelleen. Kun kyselyjä tuli koko ajan lisää, oli oman yrityksen perustaminen luontevaa. Perustin yritykseni vuonna 2002.

Studio Borga on graafisen suunnittelun ja valokuvauksen palveluita tarjoava yhden naisen suunnittelutoimisto Utsjoella. Borga on saamen kieltä ja tarkoittaa lumipyryä, myräkkää.

Työtilat Minnalla ovat oman kodin pihapiirissä muutaman kilometrin päässä Utsjoen kirkonkylältä. Tyypillinen työpäivä on monipuolinen, mutta hallittu. Työssä jaksamista on tullut opeteltua kantapään kautta 20 vuoden aikana. Minnalle on tärkeää oman hyvinvoinnin ehdoilla työskentely.

– Yrittäjän vapaus on ihanaa! Rakastan hitaita aamuja, ja usein tulen työhuoneelle 9–10 aikaan. Teen vain noin 6–7 tunnin mittaisia työpäiviä, koska päätetyöskentely on fyysisesti kuormittavaa. Iltaisin ja viikonloppuisin en tee lainkaan töitä, sillä pidän omaa jaksamista ja sen hoitamista ensiarvoisen tärkeänä.

Utsjoella yrittäjille löytyy asiakkaita myös Norjan puolelta

Kuten graafikoilla yleensä, on Minnallakin useita rinnakkaisia isompia ja pienempiä projekteja samaan aikaan työn alla. Työssä motivoi ennen kaikkea lopputulokseen liittyvät tyydytystä ja iloa tuottavat seikat.

Utsjoelta löytyivät Minnalle hyvän elämän palikat: Perhe, luonto ja kulttuuri sekä tasapaino yrittäjyyden ja oman hyvinvoinnin välillä 3

Kuva: Sonja Sistonen / Utsjoen kunta

– Saan asiakkaalta aineiston, ja tehtäväni on luoda siitä selkeä, jäsennelty ja esteettisesti miellyttävä lopputulos. Nautin siitä, kun saan järjestellä elementit ilmavaksi, luettavaksi ja kauniiksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä on esimerkiksi lastenkirjan taitto työn alla, ja pian on tulossa erään lehden taitto työstettäväksi.

Asiakkaita Minnalla on niin Utsjoelta kuin Norjan puoleltakin.

– Kun aloitin, alkoi parilta norjalaiselta kustantamolta tulla säännöllisesti tilauksia, ja edelleen teen heille töitä. Samat asiakkaat ovat säilyneet alusta asti, mikä on luonut liiketoiminnalle hyvää ja turvallista perustaa. Utsjoella asiakkaitani ovat paikalliset yritykset, ja erityisesti matkailupuolelle teen paljon suunnittelutöitä. Lisäksi jonkun verran työllistävät myös kunnan ja hankkeiden tilaukset.

Töitä riittää, sillä saman alan toimijoita paikkakunnalla ei ole, ja Minna on onnistunut säilyttämään pitkäaikaiset vakioasiakkaatkin. Uusiakin asiakkaita on ollut helppo saada.

– Minulla on ollut hyvä onni, sillä koen, että minun ei ole tarvinnut hankkia asiakkaita, vaan asiakkaat ovat löytäneet minut.

– Koen, että kilpailuvalttini on työn hyvän jäljen ohella myös se, että osaan saamen kieltä. Pystyn taittamaan saamenkielisiä aineistoja, ja Norjan puolen asiakkaiden kanssa kommunikoin saameksi.

Saamen kielen opetteleminen ja saamelaiskulttuuriin tutustuminen onkin ollut yksi merkittävimmistä Minnaa Utsjoelle juurruttaneista asioista.

– Olen alusta asti halunnut sukeltaa kielen kautta kulttuuriin ja elämäntapaan. Olen opiskellut saamen kieltä, ja olen osallistunut myös saamenkäsityön kursseille, ja se on ollut yksi tapa tutustua tähän kulttuuriin. Edelleen opiskelen kieltä lisää – on ihanaa ylläpitää kieltä, ja oppia myös kulttuurista koko ajan enemmän.

Haasteita tuo työyhteisön pienuus, mutta yhteistyö ja tuki pelastavat

Haasteitakin yrittäjyyteen toki sisältyy, erityisesti Utsjoella, jossa yrittäjiä on määrällisestikin vähän, reilu satakunta.

– Pienessä paikassa kaikki tuntevat toisensa, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Lisäksi omat haasteensa tuo se, että olen yksin graafisen alan yrittäjä täällä, verkostoituminen on vaikeaa. Toisin sanoen ei ole kilpailua, muttei ole vertaistukeakaan.

– Valokuvaajia Utsjoella onneksi on. Toisten upeat kuvat inspiroivat ja haastavat kehittymään.

Yksinyrittäjän työ on myös toisinaan yksinäistä.

– Kun on yksinyrittäjä, ei ole työyhteisöä, ja se on joskus raskasta. Työyhteisöä kaipaan, ja olenkin miettinyt, voisinko tehdä töitä kylällä. Siellä olisi ihmisiä ympärillä ja myös asiakkaiden olisi helpompaa tulla luokseni kuin tänne neljän kilometrin päähän. Saan energiaa ihmisistä, ja kontaktia on tietoisesti haettava, käydä kylällä lounaalla, kahvilla tai muuta sellaista.

– Yhdessä toimiminen on itselleni tärkeää, ja olen löytänyt kyläyhdistyksen, jonka toiminnassa olen mukana. Kaikenlaiselle yhdessä tekemiselle löytyy täältä ylipäänsä hyvät mahdollisuudet.

Utsjoki työympäristönä palkitsee kuitenkin Minnaa monin tavoin. Yhteistyö yrittäjien kesken sujuu hyvin, ja Minna arvostaa, että paikalliset yrittäjät käyttävät paikallisen suunnittelutoimiston palveluita. Työ on luonteeltaan sellaista, että asiakaskontaktit voi hoitaa myös pääsääntöisesti etänä, ja kun aineistotkin tulevat sähköisesti, suunnittelutyön tekeminen Utsjoelta käsin on vaivatonta.

– Suosittelen Utsjokea lämpimästi myös etätyöpaikaksi muille, Minna jatkaa.

Myös ammattitaidon ylläpitämiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen Minna kokee saaneensa Utsjoella hyvin tukea.

– Mielestäni kursseja ja yrittäjille suunnattua toimintaa on tässä 20 vuoden aikana ollut hyvin tarjolla. On ollut tilaisuuksia verkostoitua ja tavata muita yrittäjiä, ja olenkin näitä tapahtumia aktiivisesti hyödyntänyt. Näiden yrittäjätarinoidenkin tekemisen koin kunnan taholta eräänlaisena yrittäjien tukemisena.

Upea luonto tarjoaa vastapainoa työlle

Entä miten yrittäjä viettää Utsjoella vapaa-aikansa? Liikkuminen on Minnalle tärkeää vastapainoa istumatyölle.

– Luonnossa liikkuminen on tärkein harrastukseni. Utsjoen luonto tarjonnut myös aivan upeat puitteet valokuvauksen harrastamiselle ja siinä kehittymiselle. Lisäksi käyn vesijumpassa ja joogassa. Utsjoella on minulle riittävästi tarjolla kaikenlaisia aktiviteetteja, joihin on helppo mennä mukaan.

Utsjoelta löytyivät Minnalle hyvän elämän palikat: Perhe, luonto ja kulttuuri sekä tasapaino yrittäjyyden ja oman hyvinvoinnin välillä 5

Kuva: Katriina Halonen

Luonto korostuu Minnan vastauksissa usein, ja sopeutuminen luonnon ehdoilla elämiseen on auttanut myös asettumisessa elämään Utsjoella.

– Täällä voi elää luonnon ja vuodenaikojen rytmin mukaan. Kun on pimeää ja tulee lunta, elinpiiri pienenee, mutta samalla nautin siitä, että luonto on koko ajan läsnä ja lähellä. Voin omasta kotipihastani lähteä tunturiin tai Tenon rantaan, ja näiltä retkiltä löytää joka kerta jotain uutta. Ei tarvitse matkustaa minnekään päästäkseen luontoon! Olen Utsjoella asuessa myös oppinut paljon: suunnistamaan luonnossa ja tunturissa omin voimin.

“Utsjoki on ollut minulle riittävän pieni ja riittävän suuri”

Lopuksi Minna pysähtyy vielä pohtimaan sitä, mitä kaikkea aika Utsjoella on hänen elämäänsä tuonut.

Utsjoelta löytyivät Minnalle hyvän elämän palikat: Perhe, luonto ja kulttuuri sekä tasapaino yrittäjyyden ja oman hyvinvoinnin välillä 4

Kuva: Sonja Sistonen / Utsjoen kunta

– Perheen perustaminen ja tänne asumaan asettuminen oli luonnollisesti yksi elämäni merkityksellisempiä ratkaisuja. Minulle kaikki se mitä olen täällä kokenut, on ollut samalla myös matka itseeni, omien juurieni ja identiteettini äärelle. Pohdin paljon sitä, kuka olen tässä yhteisössä ja kulttuurissa, miten me perheenä tänne olemme juurtuneet, ja millaiset juuret ja siivet täällä syntynyt, jo aikuinen poikani täältä saa.

Minnan aikomuksena on jatkaa elämää Utsjoella edelleen. Paikkakunnalta ovat löytyneet hyvän elämän palikat niin yrittäjänä kuin utsjokelaisenakin.

– Minulle täällä on kaikki mitä tarvitsen, ja jos tarvitsen jotain muuta, hakeudun Rovaniemelle. Välimatkat ovat pitkiä, mutta siihen on täällä kasvanut.

– Olen myös löytänyt tietynlaisen tasapainon elämääni täällä. On ihanaa huomata, että voi pärjätä vähemmälläkin, ja töitäkin teen vain sen verran, että pärjään sillä taloudellisesti. Tavoittelen sitä, että voin elää niin, että voin hyvin ja kaikki on tasapainossa.

Minna näkee tulevaisuuden Utsjoella valoisana, ja samaan aikaan sopivan rauhallisena ja aktiivisena.

– Utsjoki on polariteettien maa; vahva ja voimakas, tyyni ja selkeä, karu ja lempeä. Utsjoki on ollut minulle riittävän pieni ja riittävän suuri. Olen aina kokenut itseni tervetulleeksi ja hyväksytyksi tähän yhteisöön, Minna kuvailee kauniin sanoin kotikuntaansa.

 

Utsjoen kunta tuottaa Utsjokelaisten elämää -juttusarjaa, jossa syvennytään ihmisten ajatuksiin ja kokemuksiin elämästä Suomen ja Euroopan unionin pohjoisimmassa kunnassa. Sarjaa julkaistaan tammikuusta 2023 lähtien. Löydät kaikki julkaistuneet osat täältä!


Muita uutisia