Utsjoen kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus kuulutus ehdotuksen nähtäville asettamisesta

Utsjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 18.5.2020 § 43 hyväksynyt ehdotusvaiheen asiakirjat ja päättänyt asettaa ne MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. Aineisto pitää sisällään ehdotusvaiheen kaavasuunnitelmakartat määräyksineen sekä kaavaselostuksen liitteineen.

Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 1. – 30.6.2020 Utsjoen kunnan pääkirjastossa (Utsjoentie 48) arkisin klo 9-12 välisen ajan ja kunnan internetsivuilla: www.utsjoki.fi (kuntalaiselle > asuminen, rakentaminen, kaavoitus ja ympäristö > kaavoitus > vireillä olevat kaavat).

Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava 30.6.2020 mennessä osoitteeseen:

Utsjoen kunta, PL 41, Utsjoki 99981 tai sähköpostitse kunnanvirasto@utsjoki.fi

Lisätietoja kaavasta antavat:

Utsjoen kunnan kaavoitussihteeri Birit Vuolab, puh. 040-624 7878 klo 9.00-14.00.

Utsjoen kunnan rakennustarkastaja Markku Porsanger, puh. 0400-158561

 

Kaavan laatijana toimii Tengbom Oy Maarit Suomenkorpi maarit.suomenkorpi@tengbom.fi


Muita uutisia