Utsjoen kunnan johtama saamen kielten etäopetushanke on ehdolla Cygnaeus-palkinnon saajaksi

Cygnaeus-palkinto myönnetään yksilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa.

 

Opetushallitus on nimennyt saamen kielten etävälitteisen opetuksen pilottihankkeen yhdeksi Cygnaeus-palkinnon finalisteista.

Kyseessä on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, jonka toteutusaika on 2018–2021.

Hanke on järjestänyt syksystä 2018 alkaen inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielten opetusta saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. Kuluvana lukuvuonna hanke järjestää opetusta noin 92 oppilaalle yhteensä 65 koulussa ympäri maata. Yhteistyössä on mukana 35 opetuksen järjestäjää.

Hanketta vetävä projektipäällikkö Hanna Helander Utsjoen kunnasta iloitsee ehdokkuudesta.

– Hanke on hyvässä vauhdissa ja oppilasmäärä on lähes kaksinkertaistunut syksystä 2018. Jo pelkkä ehdokkaaksi nimeäminen on merkittävää meille hankkeessa työskenteleville.

– Tämä motivoi varmasti meidän jo ennestään aktiivisia ja opetuksen kehittämiseen suuntautuneita opettajia, Helander pohtii.

Hankkeen opettajina kuluvana lukuvuonna toimivat Henna Aikio, Satu-Marjut Nieminen, Joni Saijets, Sirkka Sanila ja Sonja Moshnikoff. Pohjoissaamen oppilaita on yhteensä 44, inarinsaamen 28 ja koltansaamen 20.

– Hanke järjestää opetuksen pedagogisesti mahdollisimman toimivissa, kielellisesti ja iällisesti yhtenäisissä ryhmissä. Kokemukset ovat hyviä, kertoo projektipäällikkö Hanna Helander.

Hankkeen koordinaattorina Saamelaiskäräjillä toimiva Arla Magga pitää ehdokkuutta tärkeänä hankkeessa tehtävän työn näkyvyyden kannalta

– Aika monesti kuulemme kommentteja, joiden taustalla on ihmetys ja hämmennys siitä, voiko saamen kielen opetus koskea meitä, Etelä-Suomessa toimivia opetuksen järjestäjiä. Saamelaislapsista ja -nuorista kuitenkin jo 2/3 asuu ja käy koulua muualla kuin saamelaisten kotiseutualueella, huomauttaa Magga.

Saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari kertoo, että etäopetushanke on ensimmäinen askel saamen kielten opetuksen vakinaistamiseen kotiseutualueen kuntien ulkopuolella.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmä työskentelee parhaillaan asian kanssa. Työryhmä julkistaa esityksensä tästä ja monesta muusta asiasta ensi vuoden alkupuolella, Aikio-Puoskari kertoo.

Lisää hankkeesta voit lukea täältä.

Cygnaeus-palkinto myönnetään yksilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa. Palkinnon 2020 saaja julkistetaan 23.11.2020.

Lisätiedot

Hanna Helander, projektipäällikkö

hanna.helander@edu.utsjoki.fi

puh. 040 7012 094

 

Arla Magga, hankekoordinaattori

arla.magga@samediggi.fi

puh. 040 1985 033


Muita uutisia