Utsjoen kunnan Lohikeskukselle 150 000 euron valtion rahoitus

13.12.2022

Utsjoen kunnan Lohikeskukselle 150 000 euroa eduskunnan joululahjarahoista

Kuva: Utsjoen kunta

Utsjoen kunta saa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan vuoden 2023 jakovarasta 150 000 euroa uuden Lohikeskuksen selvitystyöhön. Valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2023 talousarvioesityksestä julkaistiin tiistaina. Mietintö pitää sisällään myös eduskunnan niin kutsutut joululahjarahat eli budjettilisäykset.

Utsjoen kunta haluaa perustaa Lohikeskuksen, joka tukisi sekä alueen elinvoiman että jokisaamelaisen kulttuurin säilymistä. Utsjoki ajautui äkillisen rakennemuutoksen tilaan keväällä 2021 Tenojoen lohestuskiellon seurauksena. Kielto on jatkumassa jo kolmatta kesää, eikä lohikantojen elpymisen tulevaisuutta voida ennustaa.

Lohiturismi on ollut Utsjoen matkailuelinkeinon kivijalka ja tärkeä tulonlähde paikallisille. Kalastuskiellon negatiiviset vaikutukset aluetaloudelle ovat jopa viisi miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi kielto vaarantaa monisatavuotisen, rikkaan saamelaisen lohestusperinteen sekä siihen liittyvän kulttuurisen ja kielellisen osaamisen säilymisen.

Lohikeskus toimisi Tenon lohenkalastuksen ja perinnetiedon asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Keskuksen yhteyteen on tarkoitus hakea myös yhteistyökumppaneita tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyen.

– Rahoituksen saaminen Lohikeskuksen valmistelun käynnistämiseen on erittäin tervetullut joululahja Utsjoen kunnalle. Tenon ja lohen merkitys kuntalaisille on suuri ja olemme todella iloisia, että myös eduskunnassa on nähty tilanteemme. Lähdemme hyvillä mielin valmistelemaan myös kansallisesti kiinnostavaa hanketta, kertoo kunnanjohtaja Taina Pieski.

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Taina Pieski
Utsjoen kunta
+358 50 535 1574
taina.pieski@utsjoki.fi


Muita uutisia