Utsjoen kunta esittää, että Lapin hyvinvointialue valmistelee saamenkielisille sote-palveluille oman toteuttamisohjelman

12.1.2023

Utsjoen kunta esittää, että saamenkielisille sote-palveluille valmistellaan Lapin hyvinvointialueella oma toteuttamisohjelma. Erillinen toteuttamisohjelma on kunnan mukaan välttämätön, jotta hyvinvointialue sitoutuu saamelaisten palveluiden toteutumiseen ja edistämiseen. Myös saamelaiskäräjät ja Lapin hyvinvointialueen saamenkielen ohjausryhmä ovat esittäneet toteuttamisohjelman valmistelua.

Utsjoen kunta on tänään 12.1. antanut lausuntonsa Lapin hyvinvointialueen strategialuonnoksesta. Utsjoki tukee hyvinvointialueen ihmislähtöistä visiota (”Lapissa elämme hyvää ja turvallista elämää. Meillä ihmiset ja palvelut kohtaavat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan.”) ja missiota (”Turvallinen kumppani läpi elämän.”). Myös hyvinvointialueen määrittelemät arvot (”yhdenvertainen, vastuullinen, luotettava, inhimillinen”) ovat erittäin kannatettavia ja kunta toivookin niiden näkyvän hyvinvointialueen toiminnassa ja kantavan pitkälle 2030-luvulle.

Pienen ja harvaan asutun sekä pitkien etäisyyksien kunnalla on kuitenkin huoli lähipalveluiden säilymisestä sekä saamen kielilain mukaisesta palvelutarjonnasta.

– Utsjoen kuntalaiset ovat olleet keskimäärin hyvin tyytyväisiä terveyskeskuksen perusterveydenhuollon (ml. hammaslääkäri, laboratorio) palveluihin, jotka pystytään tarjoamaan myös saamen kielellä saamen kielilain edellyttämällä tavalla. Etäisyydet kunnan kylien välillä ovat pisimmillään yli 150 km. Siksi ns. lähipalvelu nykyisessä terveyskeskuksessa ja Karigasniemen vastaanotto ovat kuntalaisille välttämättömiä, kunta kirjoittaa lausunnossaan.

Utsjoen kunta on tyytyväinen siihen, että strategiassa on maininta saamenkielisten palveluiden kehittämistyöstä, saamenkielisestä viestinnästä sekä linjauksista koskien hyvinvointia ja saamenkielistä henkilöstöä. Kunta huomauttaa kuitenkin, että kyse ei ole vain saamen kielten ja kulttuurin huomioimisesta palveluiden järjestämisessä vaikuttavuuden näkökulmasta, kuten strategiaan on nyt väljästi kirjoitettu.

Kyse on siitä, miten saamelaisten lainsäädännöllinen asema, kulttuuri-itsehallinto, kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja saamenkielisten palveluiden saatavuuden turvaaminen otetaan asianmukaisesti huomioon hyvinvointialueen hallinnossa, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

– Saamenkielisellä väestöllä on saamen kielilain mukaan saamelaisalueella yhtäläiset oikeudet äidinkielisten sote-palveluiden saatavuuteen kuin suomenkielisellä väestöllä, kunta painottaa lausunnossaan.

Utsjoen kunta tarjoaakin hyvinvointialueelle asiantuntemustaan saamenkielisten palveluiden järjestämisen suunnittelussa. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan tästä.

Lisätiedot:

Taina Pieski
Kunnanjohtaja, Utsjoen kunta
050 535 1574
taina.pieski@utsjoki.fi


Muita uutisia