Utsjoen kunta Tenon esitetystä lohestuskiellosta: Saamelaisia kalastusperinteitä varjeltava ja rajoituksia asetettava myös muualle

2.11.2022

Utsjoen kunnassa on käynnistynyt uusi kalastusperinnehanke, joka tuottaa Tenonlaakson lohestusperinteestä helposti käytettävää tietoa koulujen, matkailun sekä muiden sidosryhmien käyttöön

 

Utsjoen kunta vaatii, että Tenojoen lohikantojen elpymiseksi asetetaan viipymättä vastavuoroinen lohenkalastuskielto ja rajoitukset sekä merialueella että Norjan valtion alueella. Lisäksi kunta esittää, että täysimääräisen lohenkalastuskiellon sijaan paikallisille kalastusoikeuden haltijoille sallitaan mahdollisuus harjoittaa lohenkalastusta kymmenen vuorokauden ajan heinäkuun alusta eteenpäin, myös vapakalastus sallien.

Utsjoen kunta on 1.11. antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen lakiesityksestä, joka kieltäisi lohenkalastuksen Tenojoen vesistössä myös ensi vuonna. Laissa säädettäisiin, että lohenkalastus olisi kiellettyä lohennousualueilla 1.5.2023– 31.12.2023.

Utsjoen kunta pitää tärkeänä jokisaamelaisen perinnekalastustiedon säilymistä ja siirtymistä seuraaville sukupolville. Kunta viittaa perustuslakivaliokunnan 11.5.2022 antamaan lausuntoon:

Maa- ja metsätalousvaliokunnan onkin perustuslakivaliokunnan mielestä vielä selvitettävä mahdollisuuksia sellaisiin toimenpiteisiin, joilla lohikantaa voitaisiin suojella ja elvyttää saamelaisten perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaisiin oikeuksiin vähemmän puuttuvalla tavalla sääntelyn tavoitteita vaarantamatta.

Kyttyräloheen tulee varautua

Utsjoen kunta huomauttaa lausunnossaan, että valtioiden kalastusviranomaisten tulee varautua kyttyrälohen seuraavaan invaasioon kesällä 2023, jotta kesän 2021 ekokatastrofi ei toteudu. Kunnan mukaan on hyvä, että laissa mahdollistettaisiin kyttyrälohen pyynti vuonna 2023.

Kunta on kuitenkin erittäin huolissaan Norjan suunnitelmista asettaa Tenon alajuoksulle omalle vesialueelleen poikkipato estämään kyttyrälohen nousu Tenoon, ja vaatii Suomen valtiota puuttumaan asiaan. Poikkipato voi olla vahingollinen villilohelle ja sen selviytymismahdollisuuksille jatkaa Tenolle nousua.

Utsjoen kunta pitää tärkeänä, että kyttyrälohta on mahdollista hyödyntää myös Suomen puolella sekä taloudellisesti että kotitarpeeseen Norjan lailla.

Utsjoki tarvitsee pikaisen tukipaketin valtiolta

Luonnonvarakeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Tenonjoen lohenkalastus tuo vuosittain noin viiden miljoonan euron tulot Utsjoen talousalueelle. Vuosien 2021–2022 Tenon lohenkalastuksen täyskiellosta on siten seurannut Utsjoen talousalueelle yhteensä noin kymmenen miljoonan euron menetykset. Tulevan kesän 2023 täysimääräisen lohestuskiellon kokonaistaloudelliset vaikutukset kolmessa vuodessa yltävät jo 15 miljoonaan euroon.

Utsjoki tuo lausunnossaan maa- ja metsätalousministeriölle esiin, että tilanne on pienen kunnan asukkaiden ja talouden kannalta kestämätön. Valtio ei ole tukenut kuntaa eikä talousalueen yrityksiä tai kotitalouksia tässä äkillisessä rakennemuutoksessa. Kunta viittaa myös perustuslakivaliokunnan 11.5.2022 lausuntoon:

Lisäksi valtioneuvoston on syytä selvittää, millaisilla muilla toimilla saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan voidaan tukea ja edistää kalastuksen rajoittamisesta huolimatta.

Utsjoen kunta vetoaa vaikean tilanteen vuoksi edelleen valtioneuvostoon pikaisen tukipaketin valmistelun käynnistämiseksi Tenojoen lohenkalastuskiellosta aiheutuvien merkittävien taloudellisten menetysten korvaamiseksi. Kunta ei selviä ekokatastrofista yksin, Utsjoki huomauttaa lausunnossaan.

Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

 

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Taina Pieski
Utsjoen kunta
+358 50 535 1574
taina.pieski@utsjoki.fi


Muita uutisia