Uusi kunnanjohtaja tervehtii

4.3.2022

Tervehdys kuntalaisille

Automaattinen luonnos 5Ensimmäisen työviikon päätteeksi on ilo tervehtiä Utsjoen kunnan asukkaita. Perehdytys kunnantalolla on lähtenyt vauhdilla liikkeelle ja tunnen olevani erittäin tervetullut Utsjoelle.

Ensimmäisen työviikon aikana olen osallistunut kunnanhallituksen ja kahden lautakunnan kokouksiin. Kunnan koronatoimista on kokoustettu ja hallintokäytäntöihin perehdytty. Perehtyminen eri toimialojen ajankohtaisiin asioihin aloitettiin etäkokouksissa jo kolme viikkoa sitten.

Utsjoella on tehty Vuokko Tieva-Niittyvuopion johdolla hienoa työtä 10 vuoden ajan. Tästä on hyvä jatkaa. Säilytämme hyvän ja toimivan, mutta katsomme myös ennakkoluulottomasti yhdessä tulevaisuuteen uudistavalla mielellä.

Äkillinen rakennemuutos, Tenojoen kalastuskielto ja koronan aiheuttamat rajasulut eivät meitä kaada. Utsjoella on paljon mahdollisuuksia ja uusia ideoita elinvoimamme vahvistamiseksi. Kuntatalous on ollut pitkään suhteellisen hyvä. Tulevina vuosina tarvitaan paljon työtä ja kehittämistoimia talouden vahvistamiseksi.

Tämä on mahdollista vain hyvällä yhteistyöllä niin kunnan sisällä kuin sidosryhmien kanssa. Vain siten rakennamme tulevaisuuden hyvinvoivaa Utsjokea. Toivon että voimme aktiivisesti hakea yhteisiä ratkaisuja elinvoiman vahvistamiseksi.

Yhteistyön kärkihanke on uuden kuntastrategian valmistelu, joka linjaa kunnan lähivuosien toiminnalliset ja taloudelliset päätavoitteet. Jatkamme työtä äkillisen rakennemuutoksen haasteisiin vastaamiseksi muun muassa aktiivisella edunvalvonnalla. Saamen kielikeskuksen toiminnan käynnistäminen on yksi tänä vuonna etenevistä merkittävistä hankkeista.

Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle vaatii meiltä aktiivista vaikuttamista lähipalveluiden säilyttämiseksi.

Erityisenä edunvalvonnan kohteena on saamenkielisten sote-palveluiden turvaaminen. Onneksi saimme Utsjoelta useita hyviä luottamushenkilöitä hyvinvointialueen päättäviin elimiin. Onnittelut vielä kaikille valituksi tulleille! Sote-uudistus tulee muuttamaan myös kunnan organisaatiota. Muutosta valmistellaan tiiviissä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa.

Kunnan elinvoiman vahvistamisen ohella olen erityisen sitoutunut kunnan henkilöstöjohtamisen kehittämiseen. Hyvällä johtamisella vahvistetaan työhyvinvointia, työnantajakuvaa ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Hyvä työilmapiiri rakennetaan yhdessä ja se näkyy myös ulospäin kuntalaisille, joita varten työtämme teemme.

Toivon pääseväni pian kyläkeskuksiin tapaamaan kuntalaisia ja kunnan työntekijöitä. Heti kun koronatilanne sallii, on tarkoituksena käynnistää kyläkierros alkaen Karigasniemeltä ja kulkea jokivartta alaspäin kirkonkylän kautta Nuorgamiin. Tapaan mielelläni yrittäjiä, paliskuntia ja yhdistysten väkeä.

Haluan olla aktiivisessa vuoropuhelussa kuntalaisten kanssa. Otan mielelläni vastaan ehdotuksia siitä, mikä olisi toimivin tapa käydä keskustelua ajankohtaisista asioista ja kunnan toiminnan kehittämisestä. Ehdotuksia voi rohkeasti lähettää sähköpostiini: taina.pieski@utsjoki.fi.

Vaikka maailmanpolitiikan tilanne on synkkä ja herättää huolta meissä kaikissa, on tärkeää keskittyä myös omaan arkeen ja yhdessäoloon läheisten kanssa. Siitä rakentuu perusturva kodeissa ja työpaikoilla.

Hyvää kevättä kaikille!

Taina Pieski, kunnanjohtaja


Muita uutisia