Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä uuden hallintosäännön

19.12.2022

Valtuusto vahvisti vuoden 2023 tulo- ja kiinteistöveroposentit sekä päätti liittyä Pohjois-Lapin Ruoka Oy:hyn 4

 

Utsjoen kunnanvaltuusto kokoontui torstaina 15.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa. Valtuuston käsittelyssä olivat muun muassa kunnan vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmat sekä hallintosäännön päivitys. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti myös muun muassa kunnan elinvoiman kehittämismahdollisuuksista.

vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelmat

Utsjoen valtuusto hyväksyi kokouksessaan kunnan vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmat kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Näiden yhteydessä valtuusto myös myönsi kunnanhallitukselle 250 000 euron lainanottovaltuuden. Lainanottoon on kunnanhallituksen esityksen mukaan tarpeen varautua maksuvalmiuden turvaamiseksi Utsjoen kunnan taloudellisen tilanteen ja investointiohjelman mukaisten investointien vuoksi.

Sekä Utsjoen kunnan talousarvioon 2023 että taloussuunnitelmaan 2024–2025 voi tutustua tästä.

uusi hallintosääntö

Valtuusto hyväksyi myös kunnan uuden hallintosäännön. Päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023.

Keskeisimmät hallintosääntöön tehdyt muutokset ovat kunnan perusturvalautakunnan ja sivistystoimen saamen- ja suomenkielisten jaostojen lakkauttaminen sekä teknisen ja elinvoiman lautakuntien yhdistäminen. Teknisen ja elinvoiman toimialojen yhteisille strategisille tavoitteille ja saumattomalle yhteistyölle on nähty tarve muun muassa Utsjoen kohtaaman äkillisen rakennemuutoksen, sote-uudistuksen, maapolitiikan sekä kaavoitus-, asunto- ja kiinteistöasioiden vuoksi. Uudistus keventää myös hallintoa ja tehostaa resurssien käyttöä.

Hallintosäännön muutoksiin voi tutustua tästä.

keskustelua elinvoiman kehittämisestä

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti myös kunnan elinvoiman kehittämismahdollisuuksista. Valtuutetut nostivat puheenvuoroissaan esiin ideoita muun muassa esteettömien kävelyreittien, laskettelurinteiden ja kuntoportaiden saamisesta kuntaan.

Valtuutettu Ilmari Tapiola esittikin kunnan investointiohjelmaan ensi vuodelle lisäyksenä 10 000 euroa laskettelurinteen ja 10 000 euroa kävelyreittien suunnitteluun. Valtuutetut Sammol Lukkari (Kok.) ja Mika Aikio (SDP) kannattivat Tapiolan esitystä. Valtuusto päätti kuitenkin äänin 8–5 hyväksyä kunnanhallituksen alkuperäisen talousarvioesityksen ilman lisäyksiä.

Kunnan elinvoimajohtaja Tanja Lepistö sanoi kuuntelevansa valtuuston keskustelua elinvoiman kehittämisen merkityksestä ilolla. Lepistö kertoikin, että Utsjoen kunta jatkaa aktiivista työtä elinvoiman vahvistamisen eteen myös ensi vuonna muun muassa uuden kuntastrategian ja maapoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA LUETTAVISSA

Valtuuston kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen verkkosivuillamme.

kokoustallenne KATSOTTAVISSA

Valtuuston kokoukset striimataan ja ne ovat katsottavissa sekä suorana lähetyksenä että jälkikäteen tallenteena Utsjoen kunnan Youtube-kanavalla. Sekä alkuperäinen että tulkattu tallenne julkaistaan kanavalla editoinnin jälkeen.


Muita uutisia