Valtuusto päätti hyvinvointijohtajan viran perustamisesta ja matkailun kehittämishankkeesta

7.3.2023

Utsjoen valtuusto päätti perustaa hyvinvointijohtajan viran kokouksessaan 6. maaliskuuta. Nykyisen sivistysjohtaja-rehtorin virkanimike ja kelpoisuusehdot muutetaan. Sivistysjohtajan virasta jää pois kolme rehtoriutta, minkä vuoksi kunnassa on tarkasteltu johtajan viran muita vastuita. Hyvinvointijohtajan vastuulla on kunnan sivistystoimen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Hyvinvointijohtaja vastaa myös henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kunnanjohtajan tukena.

Valtuusto päätti myös käynnistää uuden matkailun Master Plan -hankkeen ja päätti myöntää hankkeelle lisämäärärahan kunnan omarahoitusosuuden kattamiseksi. Kunnan elinvoimatoimiala on hakenut rahoitusta hankkeelle Lapin liiton AKKE-rahoista. Hankkeessa on tarkoitus laatia Utsjoen matkailulle pitkäjänteinen kehittämisen suunnitelma. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2023–31.5.2024, jos Lapin liitto myöntää hankkeelle rahoituksen.

Valtuuston kaikkiin päätöksiin voi tutustua oheisesta pöytäkirjasta.


Muita uutisia