Vanhemmille tarkoitettu vertaistuki-ilta ke 30.11. klo 17 Teamsin välityksellä

22.11.2022

Kittilän perhekeskus järjestää teemallisia vertaistuellisia iltoja vanhemmille ja niihin voivat osallistua myös utsjokelaiset vanhemmat. Jokaiselle kerralle on oma teemansa, josta perhekeskuksen verkoston ammattilainen pitää lyhyen alustuksen, ja sen jälkeen vuorossa on vapaata vertaiskeskustelua aiheeseen liittyen.

Vertaistuki-iltojen tarkoitus on tukea vanhemmuutta ja pääpaino on osallistujien välisellä keskustelulla. Jo tunne siitä, että on muitakin, jotka painivat samojen arjen haasteiden kanssa, lisää vanhempien ja sitä kautta myös lasten hyvinvointia.

Vuoden viimeinen ja seuraava vertaistuellinen ilta järjestetään keskiviikkona 30.11.2022 klo 17.00–18.30 Teamsin välityksellä. Alustaja: Lastenvalvoja Raija Kumpula, teema: eroon liittyvät asiat.

Jos teemaan liittyvät asiat mietityttävät ja haluaisit keskustella asiasta kahden kesken sosiaalityöntekijän tai lastenvalvojan kanssa, voit olla yhteydessä Utsjoen kunnan sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Marja Merivirtaan, puh. 040 577 7045, marja.merivirta@lapha.fi.


Muita uutisia