Aluevaalit 2022 Utsjoen kunnassa

 

Tammikuussa 2022 pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet.

Lapin hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko Lapissa vuoden 2023 alusta lähtien. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. Lapin hyvinvointialueella aluevaltuustoon valitaan 59 valtuutettua.

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Lisätietoa vaaleista löydät osoitteesta vaalit.fi/aluevaalit. Ehdokkaiden perustiedot löytyvät vaalien tieto- ja tulospalvelusta. Vaaleista usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastaukset löydät tästä. Lapin hyvinvointialueesta voit lukea lisää täällä. Utsjoella äänestämisestä saat lisätietoja puhelimitse numerosta 040 181 0268.

Huom! Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäminen on mahdollista äänestyspaikan pihalla tai ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksessä tietyin edellytyksin ja erityisiä turvajärjestelyjä noudattaen. Kysy tarvittaessa lisätietoja puhelimitse numerosta 040 181 0268.

Aluevaalien tärkeät päivämäärät

 • Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.
 • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1. klo 16.
 • Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.
 • Ennakkoäänestys ulkomailla on 12.–15.1.
 • Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.
 • Jatkossa aluevaalit ovat kuntavaalien yhteydessä, seuraavan kerran jo vuonna 2025.

Aluevaalit 2022 Utsjoen kunnassa

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta henkilöstä ilmoituskortin ja lähettää sen viimeistään 30.12.2021 kaikille niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavilla Digi- ja väestötietoviraston määräämissä paikoissa 13.12.2021 alkaen. Henkilö, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai häntä koskeva merkintä on virheellinen voi tehdä oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 7.1.2022 klo 16. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 11.1.2022 klo 12 lukien.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään ajalla 12.1.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Sen toteamiseksi äänestäjän on esitettävä voimassa oleva henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Tarvittaessa poliisilaitokselta saa maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Aluevaalien ennakkoäänestys Utsjoen kunnassa tapahtuu seuraavasti:

Kirkonkylällä, kunnanvirastossa, valtuustosalissa

 • keskiviikkona 12.1.2022 klo 12.00–17.00
 • torstaina 13.1.2022 klo 12.00–17.00
 • tiistaina 18.1.2022 klo 10.00–14.00

Karigasniemen monitoimitalolla, monitoimitilassa

 • perjantaina 14.1.2022 klo 15.00–19.00
 • lauantaina 15.1.2022 klo 10.00–14.00

Nuorgamin monitoimitalolla, monitoimitilassa

 • maanantaina 17.1.2022 klo 15.00–19.00

Laitosäänestys

Laitosäänestys suoritetaan 13.1.2022 klo 9.00–10.30 Utsjoen avopalvelukeskuksessa.

Kotiäänestys

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys suoritetaan sopimuksen mukaan ajalla 12.1.–18.1.2022. Kotona äänestämisestä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16.00 osoitteella:

Utsjoen kunta, keskusvaalilautakunta
PL 41, 99981 Utsjoki

tai puhelimitse 040 181 0268/Birit Vuolab tai 040 181 0267/Minna Lukkari.

Kirjeäänestys

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Äänestyspaikat sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa ovat äänestysalueittain seuraavat:

Äänestysalue / Äänestyspaikka:

 • 002 Outakoski / Karigasniemen monitoimitalo
 • 003 Kirkonkylä / Utsjoen kunnanvirasto
 • 004 Nuorgam / Nuorgamin monitoimitalo

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 asti.

 

Utsjoella 10.12.2021

UTSJOEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


Muita uutisia